Etiket: tork

Motor deneylerinin amaçları

Bu amaçlarla; motorların istenen bazı işletme büyüklüklerinin sabit tutulabildiği ve istenen bazı büyüklüklerin değiştirilebildiği bir deney düzeneğine bağlanmaları ve çalıştırılmaları gerekir. Böylece motor çeşitli koşullar altında...

Tork ile güç aynı şey midir?

Tork ile güç karıştırılmamalıdır. Çünkü güç, birim zamanda motorun yaptığı işi ifade eder. Motor torku ise, devir yükseldikçe belli bir devire kadar artar ve bu devirden...