Etiket: zaman

Zaman (Time) nedir?

Hareketi ve oluşu çevreleyen, varoluşun içinde cereyan ettiği kozmik süreç. Niceliksel zaman, Niteliksel Zaman. Kaynak: Ömer Demir ve Mustafa Acar, “Sosyal Bilimler Sözlüğü”, Ankara, Kasım 1991.

Zaman Serileri (Time Series) nedir?

İstatistiksel bir araştırmada yapılan gözlemlerin belirli zaman dilimlerinde aldıkları değerle­rin biraraya getirilmesiyle oluşan seriler. Kaynak: Ömer Demir ve Mustafa Acar, “Sosyal Bilimler Sözlüğü”, Ankara, Kasım 1991.

Ben kazanırken aslında “BİZ” kaybediyoruz!

Geçen haftaki yazımızı “Ulaşımda zamanın maliyet faktörünün temelde; otomobil sahipliğine, ulaşım yatırımlarının türlere göre dağılımına, artan trafik sıkışıklığına, etkin ve entegre toplu taşıma çözümlerine, ulaşımda uygulanacak...

Lastiklerin düşmanı var mıdır?

Lastiklerin üç düşmanı vardır. Yol, zaman ve bakım eksikliği. Bunların tamamı lastiğin ömrünü ve yol güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Lastikler zaman içerisinde doğal olarak aşınmaktadır. Sadece...