Etiket: plastik şekil değiştirme kabiliyeti

Gevreklik (Brittleness) nedir?

Plastik şekil değiştirme kabiliyetinin olmaması durumunu ifade eder. Gerilme şekil değiştirme eğrisi bazen elastik sınırda bazen de elastik sınıra çok yakın bir noktada son bulur.

Süneklik (Ductility) nedir?

Plastik şekil değiştirme kabiliyetini ifade eder. Bu değerin büyümesi, malzeme kopana kadar daha büyük plastik şekil değiştirme göstermesi anlamına gelir. Kopma uzaması ve alan daralması parametreleri...