Etiket: nicelik

Zaman (Time) nedir?

Hareketi ve oluşu çevreleyen, varoluşun içinde cereyan ettiği kozmik süreç. Niceliksel zaman, Niteliksel Zaman. Kaynak: Ömer Demir ve Mustafa Acar, “Sosyal Bilimler Sözlüğü”, Ankara, Kasım 1991.

Ölçme nedir?

Bilinmeyen bir niceliği, bilinen bir tip nicelikle karşılaştırarak değerlendirme işlemine ölme denir. – Örnek: Ortam sıcaklığının bir termometre yardımı ile ölçülmesi.