Etiket: light-emitting diode

LED diyot ve LIM kontrol lambası?

LED diyot ve LIM kontrol lambası?

LED (Light-Emitting Diode) ışık diyodu: Akımı doğrudan ışığa dönüştüren yarı iletken elementler. LIM kontrol lambası (Sınırlayıcı): Değişken SPEEDTRONIC’in devrede olup olmadığını gösteren TEMPOMAT kolundaki kontrol lambası.