Etiket: gerilme şekil değiştirme eğrisi

Tokluk (Toughness) nedir?

Malzemenin kopana dek absorbe ettiği toplam enerjiyi ifade eder. Gerilme-şekil değiştirme eğrisinin altında kalan alana eşittir. Sünek malzemelerin tokluğu gevrek malzemelere göre daha yüksektir.

Gevreklik (Brittleness) nedir?

Plastik şekil değiştirme kabiliyetinin olmaması durumunu ifade eder. Gerilme şekil değiştirme eğrisi bazen elastik sınırda bazen de elastik sınıra çok yakın bir noktada son bulur.