Etiket: aşınma

Aşınmış silindirler

Aşınmış bir silindirin içine yeni piston ve segman takıldığında, segmanlar çoğu zaman silindirin üst aşınma kenarına çarpar. Böylece segmanlar titremeye başlar ve sızdırmazlık fonksiyonlarını yerine getiremez....

Archardın klasik aşınma modeli

Archardın klasik aşınma modeli

Aşınmaya genel olarak; tribolojik, mekanik, metalürjik ve termik etkiler sebep olur. Aşınmayla ilgili olarak, diskli frenlerle ilgili literatürde yaygın olarak Archardın klasik aşınma modeli kullanılır. Archardın...

Fren diski aşıntısı

Fren diski aşıntısı

İyi bir disk kompozisyonu; aşınma direncine, frenleme etkinliğine, sönümleme kapasitesine, düşük frekanslı titreşimleri önleme (anti-judder) performansına ve iyi bir işlenebilirliğe sahip olmalıdır [1]. Temastaki kayan cisimlerin...

Aşınma nedir ve aşınma mekanizmaları nelerdir?

Karşılıklı çalışan parçalardan değiştirilmesi kolay olanını daha çabuk aşınan bir malzemeden yapmak suretiyle diğerinin ömrünü uzatmak, aşınma olayının sağladığı teknik çözümlerden biridir. Aşınma, yüzeyler arasındaki sürtünme...

Fren balata aşınma sıcaklığı

Fren balata aşınma sıcaklığı

Frenleme sırasında aracın kinetik enerjisi sürtünmeden dolayı ısı enerjisine çevrilmektedir. Frenleme esnasında, fren sistemi ve balata malzemesi için belirlenmiş ısıl kararlılığın üzerine çıkıldığında balatadaki sürtünme katsayısı...