Supap bindirmesinin büyük ya da küçük olması

Bir çevrim dört zamandan oluşur. Emme, sıkıştırma, iş ve egzoz zamanıdır. Egzoz zamanı sonu emme zamanı başlangıcında her iki supabın açık olduğu ana supap bindirmesi ya da supapların süper pozisyonu (valve overlap) denir. Bindirme süresinin fazla olması daha iyi bir yüksek hız performansı verir fakat sabit olmayan bir rölanti devri yani devir gezinmesi problemi ortaya çıkarır. Ayrıca supap bindirme süresi vuruntuyu etkiler. Emme ve egzoz supaplarının beraberce açık olduğu sürede emme supabından giren karışım egzoz gazlarını süpürür. Çeperleri, egzoz supabını ve daha önce girmiş karışımın bir kısmını soğutur. Doğal olarak bunun sonucunda vuruntulu yanma olasılığı azalır. Dolayısıyla supapların beraberce açık kalma süreleri uzadıkça vuruntu meyli azalır. Bir diğer konuda silindir içinde bir önceki çevrimden kalan egzoz gazı miktarıdır. Bu miktar supap bindirme süresinin büyüklüğü, motor devri ve yükü ile değiştirmektedir. Yüksek hız amaçlı uygulamalarda supaplar, volümetrik verimi arttırmak amacıyla, uzun süreli açık tutulmaktadır. Bu ise, düşük hız ve yüklerde, supap bindirme süresindeki artıştan dolayı, düzgün çalışmama ve volümetrik verimin düşmesine bağlı olarak düşük moment gibi sonuçları doğurmaktadır.

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.