Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Arasındaki Bağıntı (Ohm Yasası)

Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı iletkende bir elektrik akımı meydana getirir. Üreteç, voltmetre, ampermetre ve iletken telden oluşan kapalı bir elektrik devresi (Şekil 1) kuralım. İletken telin uçlarındaki potansiyel farkı ile telden geçen akım şiddeti arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Şekil 1: Üreteç, ampermetre, direnç ve voltmetreden oluşan kapalı bir elektrik devresi

Devrede bulunan güç kaynağı ile iletkenin iki ucu arasına uygulanan potansiyel farkını değiştirelim. Bu değeri voltmetreden okuyalım. Voltmetrede okunan bu değere karşılık ampermetrenin gösterdiği değere bakalım. Aynı işlemleri her durumda üretecin potansiyelini değiştirerek (dolayısıyla iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı değişir) 3-4 defa tekrarlayalım ve akım şiddeti ile potansiyel farkını karşılaştıralım.

Yapılan deney sonucunda iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı hangi oranda artmış veya azalmış ise iletkenden geçen akım şiddeti de o oranda artmış veya azalmıştır. Buradan da elektrik devrelerinde potansiyel farkı, akım ve direnç arasında bir ilişkinin olduğu anlaşılır.

Ohm Kanunu: Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Bu sabit değere iletkenin direnci denir

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı EROL – Süleyman KIRMIZIOĞLU)”Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

 

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir