Etiket: disk

Diskli fren nedir?

Diskli frenlerde, prensip olarak tekerlekle eş eksenli olarak monte edilmiş olan metal bir disk, tekerlekle birlikte dönmektedir.  Kaliper adı verilen ve tekerlek askı kollarına bağlı olan...

Karma disk (Mixed disc)

Karma disk (Mixed disc)

Ortası yani diskin soğuk kısmı alüminyum alaşım ve frenleme yüzeyi (sıcak kısım) dökme demir olan disktir. Sıcak bölgeden soğuk bölgeye ısı transferini hızlandırmak amacıyla böyle bir...

Fren diski aşıntısı

Fren diski aşıntısı

İyi bir disk kompozisyonu; aşınma direncine, frenleme etkinliğine, sönümleme kapasitesine, düşük frekanslı titreşimleri önleme (anti-judder) performansına ve iyi bir işlenebilirliğe sahip olmalıdır [1]. Temastaki kayan cisimlerin...

Metalürjik Açıdan Fren Diski

Metalürjik Açıdan Fren Diski

Uygun frenleme için frenleme sistemi; yüksek ve kararlı sürtünme katsayısına, iyi bir termik kapasiteye, iyi bir aşınma direncine, malzemenin mekanik direncine, ağırlığın optimize edildiği ve çevreye...

Diskli frenlerde balata aşıntısı

Diskli frenlerde balata aşıntısı

Kayma çiftlerinin tribolojik davranışı, uygulanan yüke, çevre şartlarına ve mikroyapı gibi parametrelere bağlıdır. Metalik balataların, asbest esaslı balatalara göre avantajları, daha büyük hızda enerji absorbe etmeleri...