2013 Yılı Nisan Ayı Dünya Hafif Araç Pazarında Talep Artışı Devam Ediyor…

LMC tarafından yayımlanan küresel verilere göre, 2012 yılı Nisan ayında 6,5 milyon adet olan dünya hafif araç pazarı yüzde 6,7 oranında arttı ve toplam talep 6,9 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. 2009 küresel krizinin ardından artışın süreklilik kazandığı görülüyor. Bu süreklilikte de daha çok BRIC ülkelerinin önemli katkısı olduğu gözleniyor.

Bu dönemde 1 milyon adet olan Batı Avrupa hafif araç pazarı, uzun bir talep azalmasından sonra ilk kez, 2013 Nisan ayında yüzde 2,4 oranında arttı ve 1,1 milyon adet düzeyine yükseldi. Ancak bu ayda sadece Doğu Avrupa pazarında düşüş yaşandı, yüzde 2,8‘lik daralma pazarın 420 bin adete gerilemesine neden oldu.

Bu ayda en fazla artış yüzde 29,6 ile Brezilya ve Arjantin’de gerçekleşti ve hafif araç pazarı 401 bin adete yükseldi. Daha sonra en fazla artış yüzde 12,4 ile Çin’de gerçekleşti ve pazar 1,8 milyon adet oldu.

Bu ayda hafif araç pazarı Kanada’da yüzde 8,8 ABD’de yüzde 8,7 gibi yüksek bir oranda artarken G.Kore’ de yüzde 3,7 ve Japonya’da yüzde 1 oranında arttı.

Diğer taraftan, 2013 yılı ilk dört ayda dünya hafif araç pazarında artış yüzde 3 oranında oldu ve 2012 yılı aynı dönemde 26,9 milyon adet düzeyinde gerçekleşen hafif araç pazarı 27,7 milyon adete yükseldi.

2013 yılı Nisan ayında gerçekleşen artışa rağmen ilk dört aylık dönemde Batı Avrupa hafif araç pazarında düşüş devam etti, yüzde 6,9 oranında daralma sonucunda pazar 4,3 milyon adete geriledi.

Bu dönemde Japonya pazarı yüzde 7,9, Doğu Avrupa pazarı yüzde 1,3 oranında daralırken, Çin pazarı yüzde 14,4, Brezilya ve Arjantin pazarı yüzde 8,9, ABD pazarı yüzde 7,1, Kanada pazarı yüzde 1,3, G.Kore pazarı ise yüzde 0,7 oranında arttı.

GM ve PSA Grubu birlikteliğinin gizli detayları!..

GM’in Başkan Yardımcısı ve Opel’in Denetleme Kurulu Başkanı olan Steve Girsky ile PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Philippe Varin, bu Perşembe günü, Brüksel’de Maison de l’Automobile’de düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplandırdılar.

Toplantı esnasında, 29 Şubat 2012 yılında ilan ettikleri küresel stratejik ittifakları konusunda iki ortak tarafından belirtilmiş olan kayda değer ilerlemelerin ayrıntılarına girildi.

İki grubun 20 Aralık 2012’de belirtmiş oldukları gibi, satın almalar, lojistik ve müşterek araçlar geliştirme konusundaki kati anlaşmalar, ilan edilmiş olan tarihlerde imzalandı.

Müşterek programlar geliştirmeye yönelik dengeli sorumluluk paylaşımı

Müştereken platformlar ve araçlar geliştirilmesi konusunda, rollerin ve sorumlulukların dengeli bir şekilde dağıtılması, ortakların her birine, bu işbirliğinden azami yararlanma imkanı sağlayacak:

–        Opel/Vauxhall markasının C segmenti monospace’ı, Peugeot markasının C segmenti CUV’u ve her iki grubun B segmenti monospace’ları, PSA Grubu’nun platformlarında geliştirilecek.

–        GM, her iki grup için B segmenti monospace’larının geliştirilmesini yürütecek.

–        Opel/Vauxhall ve PSA Grubu araçlarının Avrupa ve dünyanın kalan kısımlarındaki yeni nesline yönelik düşük CO2 yayımlı otomobiller için B segmentinin modernleştirilmiş platformu, bir müşterek geliştirme çalışmasının konusu olacak.

Avrupa’da müşterek bir satın alma teşkilatı

Geçen sene imzalanan anlaşmalarda, başka konuların yanı sıra, Avrupa’da, müşterek bir şirkete dayanacak olan bir müşterek satın alma teşkilatı kurulması öngörülüyor. Bu yapıya şimdi bütün ilgili rekabet mercilerinden onay gelmiş bulunuyor ve müşterek satın alma teşkilatı (Joint Purchasing Organisation – JPO) yakında çalışmaya başlayacak. Geçiş safhasında, GM’den bir yönetici yapının oluşturulmasından sorumlu olacak. Bu yöneticinin yerine, en fazla bir yıllık bir süre içinde, münavebeli olarak her iki gruptan olacak satın almalardan sorumlu bir başkan yardımcısı ve bir başkan yardımcısı vekili geçecek.

İttifakın genişletilmesi

GM ve PSA Grubu, ayrıca, İttifaklarını genişletmek maksadıyla dünya ölçeğinde yeni projeler geliştirmeyi ve yeni fırsatları değerlendirmeyi de düşündüklerini belirttiler. Bu çerçevede, gruplar, aralarında her iki grup için de öncelikli bölgeler teşkil eden Latin Amerika ve Rusya’nın da bulunduğu büyümekte olan pazarlardaki yeni olanakları inceliyorlar.

Diğer yandan, her iki grup da, birlikte, PSA’nın küçük benzinli motorlar (EB motoru) programından türetilmiş, yeni bir ekonomik ve yüksek performanslı küçük benzin motorları nesli geliştirmeyi düşündüklerini belirttiler.

Karayolu taşıtlarından kaynaklanan “küresel kirleticiler”…

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan diğer kirleticiler de “küresel kirleticiler” olarak tanımlanan sera gazlarıdır. Taşıt kaynaklı sera gazları arasında karbon dioksit (CO2), metan (CH4) ve nitröz oksit (N2O) yer almaktadır. Yanma sistemlerinden kaynaklanan sera gazları, kullanılan yakıtın özelliklerinden ve yakıt tüketim miktarından etkilenmektedir. CO2 emisyonları otomobiller için 200 – 270 [g-CO2/km] değerlerinden günümüzde 130 [g-CO2/km] mertebesine düşürülmüştür, ancak artan taşıt sayısı ve taşıt kullanımı ile küresel kirleticilerin neden olduğu iklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu giderek önem kazanmaktadır. Nüfus ve gelir düzeyindeki artışlar ülkelerin enerji tüketiminde de önemli artışa neden olmaktadır. Enerjinin verimli kullanımı, sera gazı emisyonu düşük alternatif enerji kaynaklarının kullanımı vb yaklaşımlar kişi başına enerji tüketimi ve kişi başına toplam sera gazı emisyonu değerlerinin 1990 referans yılına göre azaltımına olanak sağlamıştır (IEA Report, 2002). Ancak gelişmekte olan ülkelerdeki genel eğilim, özellikle ulaştırma kaynaklı emisyonların artışı doğrultusundadır.

Kaynak: Cem Soruşbay, “Kentiçi Ulaşımda Toplu Taşımacılık Sistemlerinin Kirletici Emisyonlar Açısından Değerlendirilmesi”, Transist 2012.