Karoser deformasyon davranışı ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

İç güvenlik, karoserin temel görevlerinden birisini ta­nımlamaktadır. Çarpışma durumunda konstrüktif olarak belirlenmiş deformasyon davranışı ve mümkün oldu­ğunca sağlam yolcu kabini, yolcuların yaşama alanını güvenlik altına almalıdır. Daha karoserin geliştirme aşa­malarında bilgisayar simülasyonları yardımıy­la deformasyon davranışları incelenmekte­dir. Daha sonra gerçek araçlarla çarpışma testleri ya­pılmaktadır. Kontrollü deformasyon davranışında karoser “plana göre” deforme olur. Geciktirici kuvvetle­rin yolculara olan etkisini düşürmek için, enerjinin yumuşak bir biçimde sönümlendirilmesini sağ­layacak bölgeler gerekir. Bun­lar en sık rastlanan çarp­ma şekli olan önden çarpmalarda aks ve mo­tor tarafından sınırlandı­rılır. En sık görülen ikinci çarpma şekli olan yan­dan çarpmalarda taban çapraz taşıyıcılarının, kol­tuk bağlantılarının ve koltuk şasisinin sağlamlı­ğı önemlidir, çünkü karoser yanlardan sınırlı de­formasyon yoluna izin vermektedir. Doğru programlanmış bir deformasyon davranışı, bir gün kaza durumu yaşanırsa, içerideki insanların güvenliğini bü­yük ölçüde arttırır.

Karoserin camla takviyesi: Karoserin camla takviyesi de taşıyıcı bir fonksiyon olur. Bu nedenle ön ve arka camlar genellikle karosere yapıştırılmaktadır.

 

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.