Etiket: ortak

Paradigma (Paradigm) nedir?

1. Belirli bir bilim adamları toplulu­ğunun paylaştığı ortak değerler, inançlar ve anlayışların oluş­turduğu düzlem (T.S.Kuhn). 2. Emsal model. Bilgi üretimini mümkün kılan kavramsal şema. 3. Varoluşla...