Etiket: adalet

Çizgimizi Uzatmak

Yaşam amacı, insanları hayata bağlar. Bu amaç güçlü beslenirse beraberinde; tatlı rekabeti, birlikte çalışmayı, başarıyı ve mutluluğu getirir. İnsana güzel bakmayı, güzel görmeyi, güzel düşünmeyi ve...

“Sürdürülebilir İnsanlığın” Anayasası

“Sürdürülebilir İnsanlığın” Anayasası

Beraat-i zimmet esastır. Yani bir şahsın, kurumun veya kuruluşun, suçlu olduğu âdil mahkemeler tarafından kesin hükme bağlanıncaya kadar suçsuzdur ya da öyle sayılmalıdır. Varsa yolsuzlukların üzerine...

Suçların panzehiri: Ahlâk ve Adalet

“Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır” der bir düşünür. İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevî vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlarının...