Etiket: toprak

Toprak olmadan önce toprak ol!

Toprak olmadan önce toprak ol!

“Bostan ve Gülistan” Sadi Şirazi’nin öğütlerinden oluşmuş, doyumsuz şark klasikleri… Bugün bu öğütlerin içerisinden gözünüze ve gönlünüze bir yol bulalım istedim. Bu öğütlerle tanışmayanınız azdır ancak...

Sanayi (Industry) nedir?

[1] Endüstri.  [2] Tarımsal olmayan yahut toprağa dayanmayan üretim-tüketim mallarının üretilmesi, hammadde­lerin yarı mamul ve mamul madde haline getirilmesi için ger­çekleştirilen İktisadî faaliyetler ile bu süreçte...

Emisyon nedir?

Aracın çalışırken veya çalışmazken çevreye (havaya, suya, toprağa) salıverdiği, insan ve tabiat için zararlı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış atıklardır.