Etiket: istanbul teknik üniversitesi

Osmanlı’da mühendislik

Ülkemizde mühendislik eğitimi veren kurumların tarihsel gelişimine baktığımızda, birçok ülkede olduğu gibi, mühendislik eğitiminin askeri amaçlı başladığını görüyoruz. İlk mühendislik okulu, Hendesehane adıyla, 1773’te İstanbul’da açılmış...