Yürüyen aksam, yürür aksam ya da running gear nedir?

Yürüyen aksam kavramı altında, sürüş karakteristiğini doğrudan etkileyen bütün yapı elemanları toplanmıştır. Bunlar tekerlek bağlantısı, yay/amortisör sistemi, direk­siyon, frenler, lastikler ve tekerleklerdir.

Running gear: The term running gear is used to describe the wheels, suspension, steering, powertrain & (usually) chassis/bodyshell of a motor-car or automobile, or the tracks and road wheels of a tank or similar tracked vehicle [kaynak: http://en.wikipedia.org].

Türkçe deyimi ile “Running gear””yürüyen ya da yürür aksam”olarak Türkçeye kazandırılabilir.