Hidrodinamik yağlama ve hidrostatik yağlama nedir?

Hidrodinamik Yağlama: Metal elemanlar arasındaki madeni yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom’dan fazla ise bu tip yağlamaya hidrodinamik yağlama (kalın film yağlaması) denir.
Hidrostatik Yağlama: Yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom’dan az ise bu tip yağlamaya hidrostatik yağlama (ince film yağlaması) denir.
Kaynak: Madeni Yağlar Sözlüğü, Petrol Ofisi Web Sitesi.