Garanti Dosyası: Garanti Nedir?

Garanti Dosyası: Garanti Nedir? İyi Niyet Garantisi Ve Teknik İyileştirme Nedir?

Garanti Nedir? Garanti Süresi Ne Kadardır?

Garanti; üretim hatalarından kaynaklanan arızalar sonucu parça değişimi ve buna bağlı onarım işçiliklerinden doğan masrafların karşılanması ve 6502 sayılı kanun gereği tüketicinin korunmasına yönelik yasal zorunluluğun yerine getirilmesidir. Ülkemizde otomotiv sektöründe zorunlu garanti süresi otomobiller için 2 yıl/60 bin km’dir. (hangisi önce dolarsa). Yasal garanti süresince üretimden kaynaklanan arızaların hiçbir ücret talep edilmeksizin giderilmesi zorunludur.

Ücretsiz onarım hakkı kullanıldığı takdirde;

  • Ürünün garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
  • Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
  • Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

hallerinden biri cereyan ederse; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

Bir Garanti Uzmanı olarak tüketicilere otomobil sahibi olmadan önce; Garanti’den onarım yapılması için zorluk çıkaran, üretim kaynaklı olsa bile arızanın kullanıcı hatası olduğunu iddia eden markaları şikayet platformlarından araştırmasını ve bu markalardan uzak durmasını şiddetle tavsiye ederim. Elbette ki yasalar tüketicileri korumaktadır. Ancak; yetkili servislerin ya da distribütörlerin tüketici hakkını ihlal etmesi durumunda, tüketicilerin yasal yollara başvurması süresince kaybedecekleri vakit ve açacakları dava ile ilgili her türlü maddi ve manevi zarar göz önünde bulundurulmalıdır. Garanti onarımını rahatlıkla yapan ve müşterilerine güven veren markalar tercih edilirse, tüm bu zararlar en başından bertaraf edilmiş olunur. Unutulmamalıdır ki, Garantiyi uygulamakta imtina etmeyen, müşteri memnuniyetine önem veren markalar (distribütörler), diğerlerine göre daha kurumsal ve ciddi şirketlerdir. Bu durum sahip olduğunuz otomobili kullandığınız sürece servisten de memnun kalacağınızın göstergesidir ve yapılan bakım ya da onarımın ne denli ciddi yapıldığına dair fikir verir. Bu bağlamda bu ciddiyet ve önemin sürüş güvenliğinize kadar yansımaları olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Garanti süresi yasalar gereği en az 2 yıl / 60 bin km olmalıdır. (hangisi önce dolarsa garanti sona erer). Ancak bu süreyi marka inisiyatifinde daha uzun uygulayan markalar mevcuttur. Kimi marka kilometre sınırı uygulamazken, kimi 6 yıl / 150 bin km garanti uygulayabiliyor. Üretici tarafından kitapçıkta belirtilen Garanti süresi, müşterinin seçimlik haklara sahip olup olmayacağını belirler. Örneğin, yasal sınır 2 yıl / 60 bin km olsa da, üretici; aracın garantisinin 3 yıl / 100 bin km olduğunu beyan ediyorsa, bu süreçte müşteri seçimlik haklara sahiptir. Ancak bazen standart garanti ve uzatılmış garanti şeklindeki ayrımlar mevcut olabilir. Uzatılmış garantide ekstra bir sözleşme/poliçe mevcuttur ve bu poliçede genellikle müşterinin sadece onarım talep etme hakkına sahip olduğu yazar.

Bir örnekle açıklamak gerekirse; Honda, 3 yıl / 100 bin km garantisi vermekte. Bu süreyi standart garanti süresi olarak sunduğu için müşterilerin yukarıda saydığımız koşullar altında seçimlik hakları vardır. Ancak Honda, müşterilerine sunduğu 6 yıl / 150 bin km garanti için “Ücretsiz uzatılmış şartlı bir onarım menfaati” tabirini kullanmaktadır ve web sitesinde bunu “araç sahibi sadece onarım talep etme hakkına sahiptir” şeklinde açıklamakta ve “garanti kapsamına girebilmesi için gerekli tüm periyodik bakımlarının yetkili serviste yapılması gerekmektedir” şartı koşmaktadır. Buradan anlaşılabileceği üzere, uzatılmış garanti’de müşterilerin seçimlik hakları olmayıp, sadece onarım talep etme hakları mevcuttur.

Uzun süre garanti hakkı tanıyan markaların, kendi ürünlerine daha fazla güvendiği söylenebilse de, markanın bu uzun süre boyunca garanti hakkını kaybetmek istemeyen müşterilerini kendi yetkili servislerine bağımlı hale getirdiği de aynı derecede söylenebilir. Her marka, ürününü pazarlarken, arıza istatistiklerine ve kullandığı teknolojilere göre bir garanti bütçesi belirler. Ufak bir araştırma ile daha yüklü teknolojilere sahip otomobiller üreten markaların çoğunun garanti süresini uzun tutmayı tercih etmediklerini gördüm. Bunun nedeni, arızalanabilecek teknolojik cihaz sayısının fazla olması olduğu söylenebilir.

ÖZEL SERVİSTE YAPILAN ONARIM GARANTİYİ BOZAR MI?

Her ilde yetkili servis bulunmayabilir. Müşteri, bakım – onarım için şehir değiştirmek zorunda kalmamalıdır. Ancak, yapılacak olan bakım ya da onarımın orijinal parçalar ile üretici tarafından yayınlanan onarım talimatına uygun olarak yapılması gereklidir ve bu ispatlanabilir olmalıdır. Bir arıza durumunda onarım yetkili serviste yapılacak olduğundan, özel serviste yapılan bakım – onarımın faturası yetkili servis ya da distribütörün karar mercii ile paylaşılmalıdır. Karar mercii bir sebep gördüğü takdirde aracın arızasının garanti kapsamı dışında olduğuna hükmedebilir. Bu nedenle, yetkili servis dışında onarım yapılmak zorunda kalınacaksa, müşteri onarımdan önce markanın müşteri ilişkileriyle iletişime geçerek durumu aynen aktarmalı ve aracının garanti dışı kalmayacağına emin olmalıdır. Kimi özel servisler, onarım talimatlarını ve markaların spesifik bilgilerini, işçilik ve parça kataloglarını edinerek onarımlarını bunlara uygun yapabilecek kabiliyete sahip olabilirler.

İYİ NİYET GARANTİSİ NEDİR?

Tıpkı yasa gereği markaların 2 yıl / 60 bin km sınırının üzerinde garanti verebilmesi gibi iyi niyet garantisi vermesi de markanın inisiyatifidir. Marka, müşteri memnuniyeti sağlamak, müşterisine ayrıcalık tanımak için garanti bitiminden sonra iyi niyet garantisi sunabilir.

İyi niyet garantisi, aracın ve arızanın durumuna göre spesifik olarak değerlendirilebilir. Aracın kilometresi, yaşı, servis geçmişi, bakımlarının düzenli olması, arızanın maliyeti gibi bilgiler değerlendirmede etkili olur. Onarımın tamamı, iyi niyet garantisi kapsamına alınarak karşılanabileceği gibi, onarım tutarının bir miktarı müşteriden talep edilebilir. Buna “paylaşımlı iyi niyet garantisi” adı verilir.

TEKNİK İYİLEŞTİRME NEDİR?

Teknik iyileştirme; markanın ürünüyle ilgili üretim safhasında tespit ettiği potansiyel arıza çıkarabilecek noktaların arıza ortaya çıkmadan önce ya da belirti verdiği anda ücretsiz olarak onarılmasıdır. Teknik iyileştirme yasal zorunluluktur ve devletlerin ilgili kurumlarına bildirilmek zorundadır. Teknik iyileştirme, acil ve can güvenliğini tehdit ediyorsa “karantina” kapsamında değerlendirilir ve üretici “geri çağırma” operasyonu düzenler. Teknik iyileştirmenin uygulanması için aracın Garanti kapsamında olma zorunluluğu yoktur. Teknik iyileştirme yayınlandıktan sonra bu iyileştirmeden etkilenen araçların yetkili servise ilk gelişlerinde söz konusu onarım uygulanır.

Teknik iyileştirme, markaların kendi içlerinde farklı adlarla anılabilir: BMW grubu için “Aksiyon”, Renault için “OTS”, PSA grubunda “Flaş Bilgi/kampanya” olarak isimlendiriliyor.

Aracınıza yapılması gereken teknik iyileştirme olup olmadığını yetkili servisinden aracınızın şasi numarasını bildirerek sorgulayabilirsiniz.

TUNİNG – MODİFİKASYON GARANTİYİ BOZAR MI?

Tuning ve modifikasyon, aracın orijinalliğinin bozularak donanımsal ve yazılımsal değişikliklerin yapılmasıdır. Bu durum istisnasız olarak Garanti’yi bozar. Motora yapılacak bir güçlendirme, güç ve torku artırabilir. Ancak, motor ve aktarma organları bu gücü destekleyecek şekilde üretilmemiş olacağından, hemen arıza çıkarmasa bile, öngörülenden kısa sürede parçaların yıpranmasına sebep olur. Bu nedenle sadece motor değil, aks, diferansiyel, fren gibi parçaların dahi garanti kapsamı dışında kalmasına yol açar. Yetkili servisler, arıza durumlarında modifikasyona yönelik olarak araçları incelemektedir. Böyle bir durum tespit edildiğinde araç garanti kapsamı dışında bırakılır. Modern otomobiller diyagnoz üzerinden modifikasyonu tespit ederek uyarı verebilmektedir.

PARÇA GARANTİSİ NEDİR?

Garanti kapsamı bitmiş olsa bile, satın alınan orijinal bir parça ya da aksesuarın 2 yıl garantisi vardır. Bu süreçte parçadan kaynaklı bir arıza oluşursa, “parça garantisi” kapsamında onarım yapılır. Ayrıca, bu parçanın arızalanması farklı arızalara yol açarsa, diğer arızalar da parça garantisi kapsamında onarılmalıdır.

Örneğin, yetkili serviste turbosu değişen bir aracın 2 yıl içerisinde tekrar turbosunun arızalandığını düşünelim. Ancak arızalanan turbonun parçalarının motora giderek motorun arızalamasına yol açtığını düşünelim. Bu durumda, sadece turbo değil, turbo yüzünden arızalanan tüm parçalar “parça garantisi” kapsamında onarılmalıdır.

Hoşçakalın,

Enis BÜYÜKTAŞ

Enis BÜYÜKTAŞ

1990’da İstanbul’da doğdu. İlköğretim, orta öğretim ve liseyi İstanbul’da tamamladı. 2010 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Söke MYO Otomotiv Ön Lisans programını tamamladı. Aynı yıl dikey geçiş sınavını kazanarak Marmara Üniversitesi’ne kabul edildi. 2013 yılı itibari ile Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği Lisans eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi süresince Mitsubishi’de Satış temsilcisi olarak görev yaptı. Üniversite eğitiminin ardından Mercedes ve Renault'da satış danışmanı olarak görev yaptı. Sonrasında 2015 yılında Borusan Oto İstinye'de Garanti Uzmanı olarak görev yapmaya başladı ve halen devam etmektedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir