Yerli otomobil hedefine 20 öneri

Otomobillerde günümüzde güç kaynağı olarak benzin ve dizel motorlar kullanılmaktadır. Otomotiv sektörü; yakın gelecekte hibrid, orta vadede hem menzili arttırılmış elektrikli hibrid ve elektrik, uzun vadede ise tam elektrikli ve yakıt hücreli otomobillerin hakimiyetinde şekillenecektir. Bu durumda “Yerli otomobilin” güç kaynağı olarak start-stop özelliği ve fren enerjisi geri kazanım sistemi olan yarı hibrid benzinli bir motorla başlamak doğru bir tercih olabilir. Yerli otomobil çıkışını; tasarım, patentli ürün ve yerlilik düzeyi, motor seçimi, ucuz ya da geleceğe yatırımı, iç ve uluslararası pazar hedefi, satış için finansal model gibi konulara getirilecek çözümler belirleyecektir. Öncelikli olarak yerli otomobil üretiminin yapılabilirlik etüdünün çıkarılması gerekir. Bu etüt devlet öncülüğünde ve ilgili tarafların tamamının yer olacağı bir kurulla yürütülmelidir. Devlet projenin hayata geçirilmesinde hem ARGE desteği hem de gerekli vergi düzenlemeleri ile bu sürecin hızlandırılmasını sağlamalıdır. Bu bağlamda yerli otomobil yapımında;

Fizibilite (Yapılabilirlik) ve rantabilite (karlılık) etüdünün acilen çıkarılması,

Partner/Ortak olarak seçilecek firma ile yurt dışı pazar olanaklarının araştırılması,

Kısa, orta ve uzun vadeli yerlilik ve markalaşma stratejilerinin çıkarılması. Ayrıca parça-kompanent bazında belli kısmının patentlenmesi ve bir patentleme stratejisinin oluşturulması,

Toplu taşıma araçlarında elde edilen tecrübe ve bu alanda yerli markaların olması bağlamında “yerli minibus/midibüs/otobüs” projelerinin de gerçekleştirilmesi,

Ortak tasarım yetkinliğine sahip firmaların bir araya getirilmesi ve yan sanayinin proje başlangıcında tasarıma ortak olma olanaklarının arttırılması,

Motor ve aktarma organları teknolojilerinde özgün yerli tasarıma öncelik verilmesi,

Otomotiv ile ilgili ihtiyaca yönelik olarak üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzmanlık faaliyetlerinin artırılması./yürütülmesi. Ayrıca üniversitelerde her biri farklı bir ihtiyacı gidermeye yönelik olarak otomotiv araştırma enstitülerinin kurulması,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın otomotiv konusunda kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi,

Yerli otomobil üretiminde hem iç hem de uluslararası pazarın dikkate alınması, ihtiyaç ve fırsat analizinin iyi yapılması,

Güç kaynağı olarak start-stop özelliği ve fren enerjisi geri kazanım sistemi olan sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorlu (permanent magnet brushless DC motor) paralel hibrid benzinli ya da dizel bir motor seçilmesi,

Teknoloji transferi ve üretimi arasındaki döngünün yönetilebilmesi,

İç pazara yönelik vergi indirimi ile cazip bir otomobilin piyasaya sunulması ve vergi indiriminin yerlilik miktarına orantılı olarak uygulanması,

Türkiye’deki yerleşik otomobil üreticilerine, bireylere vergi avantajı sunabilecek bir düzenlemeyle kiralama hakkı getirilmesi,

Seri üretim öncesi, kapsamlı hızlandırılmış ömür testlerinin yapılması ve aracın çocukluk hastalıklarının tespit edilmeye çalışılması,

İç pazar için üretilecek yerli otomobil olarak; manuel, otomatikleştirilmiş manuel ve tam otomatik şanzıman seçeneklerinin sunulabildiği B ve C segmenti üyesi sedan karoserili bir araç seçilmesi,

Başlangıçta en az üretim hedefi 200 bin araç/yıl seçilmeli,

Ana-yan sanayi ilişkilerinde etkin bir sinerji oluşturulması,

Partner, para, zaman, sabır ve hedef birlikteliği sağlanmalı,

Tüm stratejiler 20-30 yıllık bir projeksiyonla yürütülmeli ve hibridle başlanıp yerlilik düzeyi arttırılmış tam elektrikli araçların yapılmasına odaklanılmalı,

İhracat-ithalat prosedürlerindeki bürokratik işlemlerin/giderlerin minimize edilmesi gibi önerilerin dikkate alınması gerekir.

Not: Bu yazı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir ve Doç. Dr. Metin Gümüş tarafından Mimar ve Mühendis Dergisi’nde (Şubat 2012) yayımlanan “Yerli otomobil çalışmalarına yönelik öneriler” konulu makaleden istifade edilerek hazırlanmıştır.

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...