Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri

İnsan hayatında birçok sermaye vardır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve entelektüel sermaye bunların başında gelir. Ancak bir sermaye vardır ki o olmadığında bunlar eksik sayılır. O da tabi ki “zihinsel sermaye”dir.

Zihinsel sermayenin en önemli girdisi ve çıktısı şüphesiz kitaplardır. Kitap bir aydınlanma ve aydınlatma aracıdır. Geleneğimizde yerinde söylenmiş bir söz vardır: “Güneş dünyayı, kitaplarda insanları aydınlatır” diye.

Yönümüzü Cenab Şahabeddin’e çevirdiğimizde ise karşımıza “Akıllı insanlar hem hayattan bir kitap hissesi alır hem de kitaptan bir hayat hissesi” sözü çıkar.

***

Kadir GURBETCİ, Abdullah DEMİR ve Ali KARAAHMET.

Üç yönetici,

Üç arkadaş,

Üç yazar,

Teknoloji, çevre ve emniyet üçlüsünden hareketle otopark uygulamalarına dikkat çekmişler.

Bunu yaparken de tecrübeyi, zihinsel sermayesi ile birleştirip, emekle yoğurmuşlar ve ortaya “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri” isimli bir eser çıkmış.

***

Belki bu tür yazılarda “önsöz”den alıntılar yapmak gelenekleşmiş olabilir. Ancak zatım bu geleneğe aykırı duruş sergileyerek yazıma eserin “sonsöz”ünü davet ediyorum.

Buyurun okumaya!

“…

Dünya ülkelerindeki hızlı gelişme ve sanayi toplumu olma yolunda atılan adımlar beraberinde birçok kolaylıkları getirmiştir. Ancak bu kolaylıkların yanında zamanla içinden çıkılması gittikçe zorlaşan sorunlar da ortaya çıkmıştır. Özellikle büyük kentlerde gün geçtikçe büyüyen ulaşım ve onun paralelinde artan otopark problemi.

***

Otomobil ve şehir ikisinde, “şehirleri otomobillere uydurmaya çalışmak” yerine sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent için, “otomobillerin şehirlere uydurulması” gerekir.

Çevresel sorunlar ve şehir merkezlerindeki sınırlı alanlar nedeniyle araçtan arındırılmış bölgelerin oluşturulması yönündeki arayışlar gelecekte öncelikli olarak iş trafiğini azaltmak için otoparkları şehir dışındaki tren istasyonu ve aktarma merkezlerinin yakınına konumlandırarak toplu taşımaya ağırlık vermek olacaktır. Park et devam et tesisleri gibi transfer merkezleri otomobilleri yerleşim alanlarının dışında tutacaktır.

“Sürdürülebilir bir şehir içi ulaşım” politikası; otoparkları, toplu taşıma sistemini, yol altyapısını ve arazi kullanımındaki değişimleri gözetmek zorundadır. Bu kapsamda otoparklar ve otopark yönetimi, şehir içi ulaşımın asli bir öğesi ve değeridir. Dolayısıyla, otopark hizmetleri toplu taşımanın yerine geçen değil, aksine toplu taşımanın yanında bulunması gereken hizmetlerdir.

***

Şehirlerdeki özel otomobillerin 24 saatlik yaşamlarının, yaklaşık 2 saatinin “hareket halinde” ve geri kalan 22 saatinin “park etme” eylemiyle geçtiğini göz önüne aldığımızda araçların evi olan düzenlenmiş otoparkların önemini kaçınılmaz olmaktadır. Aksi takdirde şehir içi ulaşım düzeyinde düşünüldüğünde, taşıt hareketlerine ayrılmış arazi şeritleri olan yollar, otopark haline gelerek/getirilerek; bağlantı, erişim ve hareket fonksiyonlarını icra edemeyen bir ulaşım sistemi haline dönüşmektedir. Sonuçta da gerekli akışın sağlanamadığı bir ulaşım ağında, önlenemez tıkanıklıklar ve darboğazlar meydana gelmektedir.

***

Trafikte seyreden araç sayısının giderek artması nedeniyle şehirlerin park alanı konseptine ve park alanlarının ekonomik kullanımına yönelik planlama ihtiyacı da artış göstermektedir. Belediyeler park alanlarını şehrin dokusuna uygun şekilde kullanıma sunması ve organize etmesi için gerekli enstrümanlara ve yaptırım gücüne sahiptir. İlçe ve belde yönetimleri de bu planlama çalışmalarına dâhil edilerek karar verme mekanizmasında etkili ve sorumlu olmaları sağlanmalıdır.

Şehirdeki ulaşım planlaması bir yandan motorlu araçların hareket serbestisine ve sosyoekonomik faktörlere cevap vermeli, diğer yandan şehir içinde trafik yoğunluğu, trafik dağılımı ve yolların kullanımına ait kararları verme noktasında da esnekliğe sahip olmalıdır. Şehir içinde en büyük problemi gelişigüzel ve kontrolsüz park eden araçlar oluşturmaktadır.

Şehirlerin fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri ve şehir içindeki yaşam kalitesini sürdürülebilir kılmak için uygun yerlere konumlandırılmış park alanları ve geniş bir alana yayılmış park yönetim ve denetim sistemleri şehirle bütünleştirilmelidir. Bu amaca yönelik olarak teknolojik enstrümanlardan en azami düzeyde yararlanılmalıdır.

***

Günümüz şartlarında, özellikle karayolu kapasitelerini artırmanın, iyi ve sürdürülebilir bir çözüm olmadığı artık pek çok kesim tarafından anlaşılan bir gerçektir. Artık, çözümlerin odağını her türlü ulaştırma altyapısının en uygun şekilde yönetilmesi oluşturmaktadır. Bu noktada akıllı ulaştırma sistemleri, çözüm sürecine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyele sahiptir. Bu sistemler; iletişim, bilgisayar ve elektronik gibi gelişmiş teknolojiler üzerine kurulmuş, gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını kullanan, ulaştırma konusundaki etkinliği, güvenliği ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla daha çok işletme, denetim, yönetim ve ekolojik çıktıların verimli yönetilmesine yönelik olarak hizmet veren sistemlerin ortak adıdır. Otopark yönetiminde ve denetiminde akılı ulaşım sistemlerinden beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için, sistemin tüm ülke genelinde ve kentler özelinde yaygınlaştırılmış bir ağ olarak tasarlanıp, uygulanması önemli bir gerekliliktir.

***

Otoparklar çevreye uyum sağlamanın dışında fonksiyon itibariyle de iyi tasarlanmalı ve müşteri memnuniyeti hedef seçilerek işletilmelidir. Kullanışlı otoparklar için seçim kriterleri; otopark içindeki/dışındaki yönlendirme, bilgilendirme, kontrol ve güvenlik sistemleriyle hem yapısal hem de teknik tasarımın birlikte düşünülmesi gerekir. Bunlara ek olarak yürüme yolları ve  koridorlar da yeterince geniş olmalıdır.

Araç kullanımının ve arazilerin giderek pahalılaşması, yüksek inşaat giderleri ve oluşan ilave giderler otopark yapılarında ekonomik bir işletimi ve yapımı zorunlu kılarken binaların daha küçük olması, emniyet, aydınlatma ve tasarım gereksinimlerinin zorunluluğu maliyetleri daha da yükseltmektedir.

***

Otoparkların tarihi seyri dikkate alındığında hep bir imaj sıkıntısı bulunmuştur. Bu alanlar belirli bir amaca yönelik binalar olarak algılanır ve sonuç olarak görüntüleri de bu halin bir yansıması olurdu. Son zamanlarda bu konuda farklı gelişmeler yaşanmaktadır. Yenilikçi tasarım konseptleri ve yeni yapı malzemeleri günümüzde otoparkları artık kötü imaja sahip yapılar olmaktan çıkarmakta ve çevreye değer katan binalara ve alanlara dönüştürmektedir.

şeklinde geniş bir projeksiyonu okuyucunun önüne koymaktadır.”

***

Ve işin ilginci yazarlar tarafından sonsöz üç nokta (…) ile tamamlanmış. Aslında bu ifade de başlı başına bizlere ve okuyucuya bu eserin bir başlangıç olarak düşünülmesi gerektiğini göstermekte ve gelecekte bu alanda yayımlanacak eserlere küçük bir hulasa olsun denilmektedir. Özetle bu çalışma dünyadan otoparklara dair teknolojik ve çevreci model ve örneklerin; planlamacılara, yatırımcılara, üreticilere, tedarikçilere/distribütörlere, işletmecilere, denetleyicilere/yerel idarecilere ve akademik çalışma yapanlara sunulmasından ibarettir. Umarım faydalı olur ve faydalanılır.

Faydalanmanın yolu da bilmem katılır mısınız ancak  “zihinlerimize kitaplarla daha fazla teneffüs yaptırmaktan” geçmektedir.

 

Kitap hakkKapak_Otopark Uygulamalarinda Teknoloji, Cevre ve Emniyet Faktorleriında:

Kitap Adı         : Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri

Yazarlar          : Kadir GURBETCİ, Abdullah DEMİR, Ali KARAAHMET

Kategori          : Araştırma – İnceleme

Yayınevi          : İlke Yayıncılık

 

Teknik Özellikler

ISBN               : 978-605-5961-38-1

Basım Yılı        : 2014
Sayfa Sayısı   : 256 sayfa

Kitap boyutları: 13,5×21 cm.

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...