Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkındaki Yönetmeliğin “pert” olmuş araçlar açısından yorumlanması

Sigortacılığın mevzuatı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür. Çevre ve Orman Bakanlığının 30 Aralık 2009 tarihli “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkındaki Yönetmeliği”tam bir düzenleme getirmemektedir. Çünkü şu an için 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre kurulması gereken lisanslı geçici depolama alanı ya da lisanslı işleme tesisi bulunmamaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığının çıkardığı yönetmelikte “idealde olması gerekenler”belirtilmiştir. Bundan dolayı şu an için ekonomik pert olan araçlar maalesef piyasa da satılabilmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği – Kaza Oto Sigortaları ve Hasar Bölümü Yetkilileri ile görüşülebilir. Dr. Abdullah DEMİR

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.