Homologasyon nedir? Otomotiv sektöründe homologasyon süreçleri nasıldır?

Motorlu araçlar ve römorklar, tarım ve orman araçları ile motosiklet ve mopet üreticilerinin ürünlerinin yasal mevzuata uygunluğunun tescili için yapılan işlemler homologasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç imalatçı, teknik servis ve onay kuruluşunun ortak çalışmasıyla sonuçlandırılmakta olup konu ile ilgili bazı kavramları şöyle açıklayabiliriz.

AT Direktifleri (Yönetmelikler): Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan motorlu araçlarla ilgili yönetmeliklerdir. Tip onayı “e”işareti ile gösterilir.

BM/AEK Regülasyonları ECE-R (Teknik Düzenlemeler): Motorlu araçlarla ilgili Birleşmiş Milletler/ Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik düzenlemeleridir. Tip Onayı “E”işareti ile gösterilir.

Araç Tip Onayı Belgesi: Araçlara MARTOY, TORTOY veya MOTOY yönetmeliklerine göre Onay Kuruluşunca verilen belgedir. Bu belgeyi almak için araçlara ait aksam, sistem veya ayrı teknik ünite ile ilgili AT yönetmeliklerine veya BM/AEK Regülasyonlarına uygunluğuna dair Teknik Servislerce rapor verilmesi gerekmektedir.

Onay Kuruluşu ve Teknik Servis: Onay Kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olup, kendisi adına deney veya kontrolleri yapmak üzere TSEyi Teknik Servis olarak atamıştır.

İmalatçı Tip Onay Çalışmasında Yönetmelik / Regülasyon Seçimini Nasıl Yapar?
Motorlu Araçlar ve Römorklar için MARTOY, Tarım ve Orman Traktörleri için TORTOY ile Motosikletler ve Mopedler için MOTOY yönetmeliklerinde yer alan yönetmelik veya regülasyonlardan, başvuru konusu aracı ilgilendirenler seçilerek başvurulmalıdır.

Tip Onay Çalışmasında İzlenecek Adımlar: İmalatçı tarafından Marka Tescili, WMI kodu, Sorumlu Teknik Eleman, Teknik dokümanlar, Prototip Numune v.d. hazırlıklar yapar. İmalatçı her aşamada gerekirse Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TSE Araç Tip Onay Müdürlüğü ile görüşerek yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alabilir.

TSE ATOMa başvuru nasıl yapılır?
Yukarıda belirilen hazırlıkları tamamlayan imalatçı veya yetkili temsilcisi www.tse.org.tr sitesinde yayınlanan başvuru formu ve eklerini TSE Araç Tip Onay Müdürlüğüne (TSE-Atom) ulaştırır.

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir