Akü kapasitesi ve elektrolit sıcaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Akü kapasitesi aynı zamanda elektrolit sı­caklığına bağlı olarak da değişir. Bir akü, son boşalma voltajına sabit bir oranla indiri­lirse, elektrolit sıcaklığı yüksekken kapasite yüksek olacaktır ve sıcaklık düşükse kapa­site de düşük olacaktır. Bunun nedeni e­lektrolitin, sıcaklık yüksek olduğunda daha iyi yayılabilmesi ve böylece daha fazla ak­tif malzemenin kendisiyle reaksiyona girme­sine izin vermesidir. Ek olarak sıcaklık yük­sekken elektrolitin elektriksel direnci azalır ve daha çok elektrik geçirebilir. Sonuç ola­rak akü voltajı yükselir. Akü kapasiteleri normal olarak 20 oC elektro­lit sıcaklığında belirlenirler.
Kaynak: Toyota Eğitim Kitabı “Elektriğin Temelleri”Bölüm 14 ve Step 2 kitabından derlenmiştir.

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...