Goodyear’dan yakıt verimliliği önerisi

Goodyear’ın petrol fiyatlarının lojistik sektörü üzerindeki etkilerinin tartışılması amacıyla 25 Ocak 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirdiği sempozyumun sonuçları bir rapor olarak açıklandı.  Yeni rapor, Avrupalı her yedi karayolu nakliyecisinden birinin, yakıt verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına karşın, gerekli destek sağlanmadığı takdirde sekiz yıl içinde işsiz kalacağının tahmin edildiğini ortaya koydu.

Dünyada 110 yılı aşkın süredir en büyük lastik üreticileri arasında yer alan Goodyear’ın, artan yakıt fiyatlarının lojistik şirketleri üzerindeki etkilerinin tartışılması amacıyla düzenlediği sempozyumun ardından yayımlanan rapor; yakıt verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalara rağmen, her yedi Avrupalı karayolu nakliyecisinden birinin, gerekli destek sağlanmadığı takdirde sekiz yıl içinde işsiz kalacağını gösterdi.
Goodyear, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 25 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen sempozyumda, ticari karayolu taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yakıt verimliliğinin artırmasına yardımcı olmak amacıyla şirketleri bir araya getirerek çözüm önerileri sundu.
“Avrupa Karayolu Taşımacılığında Yakıt Verimliliğinin Yönetilmesi Sempozyumu”nun ardından Goodyear’ın açıkladığı rapor; filoların üçte birinin, son Avrupa Komisyonu Taşımacılık Resmi Raporu’nda yer alan yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonları hakkındaki sınırlamalar, yeni düzenlemeler ve vergilerin geleceğine ilişkin Avrupa geneline yönelik mevzuat konusunda hazırlıksız olduğunu ortaya koydu.
Rapora göre filolar, daha fazla verim elde etmek amacıyla sektörel gelişmeleri ve ülkelerin politikalarını yakından izlerken, lojistik şirketlerinin üçte birinin, AB’nin verimli yakıt teknolojileri ve yakıt verimliliğini geliştirme programlarına yönelik yatırım yapmasını bekliyor. Raporda yer alan veriler; filoların yeşil (çevre dostu) cihazlar ve eğitime yönelik yatırımların maliyetleri ile bunlarla CO2 emisyonlarında sağlanacak düşüşü tahmin etmeyi amaçlayan bir modelleme aracı isterken; yakıt verimliliği üzerinde etkili olan faktörler hakkında daha fazla bilgi ve Avrupa mevzuatı ile verimli filoların teşvik edilmesi istendiğini gösteriyor.

Goodyear Şirketi, Ticari Lastik Bölümü EMEA (Avrupa-Ortadoğu-Afrika) Bölgesi Başkan Yardımcısı Michel Rzonzef, şunları aktardı: “Karayolu taşımacılık sektörü, Avrupa’nın iddialı iklim değişikliği hedeflerinin karşılanmasına yardımcı olmak için muazzam bir baskıya göğüs geriyor, ancak yakıt tasarrufu yönündeki taahhütlerine rağmen birçok filonun, potansiyel karbon mevzuatının maliyet ve işletme etkilerinin üstesinden gelmek üzere daha iyi hazırlanabileceklerini düşünüyoruz. Araştırma, filoların büyük çoğunluğunun hâlihazırda yürürlükte olan sağlam yakıt tasarrufu tedbirlerinin bulunduğunu ve bu yüzden, daha zorlu hedefleri başarmak için verimliliği artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için daha neler yapabileceklerini bulmaya gayret ettiklerini doğruladı Kamyon sürücülerine yönelik ekonomik sürüş eğitimleri ile lojistik hizmetlerinin, rota planlamasının ve araç aerodinamiğinin iyileştirilmesi gibi diğer seçenekler arasında yuvarlanma direnci düşük lastikler de bir filonun yakıt verimliliğini artırmaya yönelik bir seçenek…”
Yakıt verimliliği bir numaralı öncelik
Sempozyum esnasında yapılan değerlendirmelerde, petrol fiyatlarındaki artışla beraber filoların operasyonlarını çevre dostu kılmak için çalışmalarına başladığı, bu nedenle filoların yakıt tasarrufunu artırmak amacıyla ekonomik sürüş eğitimlerine yatırım yaparken, verimli taşıtlar kullanmak, lojistik hizmetler ve rota planlamasının iyileştirilmesi ve yakıt verimli lastiklerin kullanılması gibi önemli çözüm araçlarına yönlenilmesi konularına dikkat çekildi.
2020’ye kadar yüzde 20 ilave verimlilik
Filoların genel olarak yakıt tasarrufu konusunda gerekli çalışmalara başlamış olmasıyla birlikte, Avrupalı karayolu taşımacılarının ilave çalışmalar konusunda destek ve önerilere açık olduğu sempozyumda tartışılan konular arasında yer aldı.
Avrupalı 10 filodan 7 tanesi, yakıt tasarrufu veya karbon salınımı azaltımına yönelik hedeflerine ulaşmak için çalışırken, daha fazla verimlilik ve tasarruf olasılığına yönelik tahminlerinde ılımlılar. Bununla birlikte, yakıt fiyatlarının nispeten düşük olduğu Polonya ve İspanya gibi ülkelerdeki filoların daha iyimser olduğu ve 2020’ye kadar yüzde 20 ilave verimlilik ve tasarruf sağlayabileceği düşünülüyor. Yakıt fiyatlarının AB ortalamasının üstünde olduğu İngiltere’de filoların üçte biri yakıt verimliliğini arttırmak için her şeyi yapmış olduklarını ve daha fazla tasarruf yapılamayacağını belirtiyor.

Goodyear’dan verimlilik önerileri
Goodyear’ın bu bulgular ışığında, emisyonları azaltma ve verimliliği artırmaya yönelik olarak ticari karayolu taşımacılık sektörüne yardımcı olmak amacıyla yaptığı çözüm açıklamasında; bütün ağır hizmet araçlarında lastik basıncı izleme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi, bu teknolojinin iyileştirilmesi için yatırım yapılması, aerodinamik iyileştirmeler veya yuvarlanma direnci ve ıslak zeminde kavrama özelliklerinin yeni AB lastik etiketi kriterlerinde A, B, C derecelerini almış filoların teşvik edilmesi; verimliliği artırmak üzere ağır hizmet araçlarında ağırlık ve yükseklikle ilgili AB kısıtlamalarında düzeltme yapılması gibi konulara dikkat çekildi.

Abdülkadir YEŞİLYURT

1987 yılında Niğde de doğdu. İlköğretim ve liseyi Amasya’da tamamladı. 2006 yılında Dicle Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği bölümünü kazandı. 2007 yılında Marmara üniversitesine kabul edildi. 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nden otomotiv öğretmeni olarak mezun oldu. Şu anda Marmara Üniversitesi’nde “Silindir basınç değişiminin titreşim üzerine etkileri” konulu yüksek lisans tez çalışmasını sürdürüyor. İngilizce bilen Yeşilyurt; otomotivin tarihi gelişimi, içten yanmalı motorlar ve araçlarda arıza teşhisi konularında çalışmalar yürütmektedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...