İş Dünyası Trafik Güvenliğinde Buluştu

Karayolu Trafik Güvenliği Deklarasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğünce koordine edilen Trafik Güvenliği Platformu bünyesine dahil edildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın önderliğinde Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında hazırlanan ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek birliklerinin temsilcileri tarafından 8 Mayıs 2013 tarihinde imzalanan Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı hedeflerine ulaşılmak üzere yürütülecek olan tüm ulusal kampanyaların ve sivil katılım faaliyetlerinin koordine edileceği Trafik Güvenliği Platformu’na dahil edildi. Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu çalışmaları Trafik Güvenliği Platformu’nun sekretarya işlemlerini yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetler Başkanlığı tarafından yürütülecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Planlama Destek Dairesi Başkanı Yılmaz Baştuğ ve Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Denetim Kontrol ve Araç Muayenesi Dairesi Başkanı Yılmaz Kılavuz’un başkanlığında; BP, Brisa, Ford, Goodyear, Mercedes-Benz Türk, Michelin, Pirelli, Shell, Tüm Otobüsçüler Federasyonu, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, Toyota, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği, TÜVTÜRK, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Vodafone temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Maslak Sheraton Otel’de 8 Temmuz 2013 tarihinde yapılan toplantıda, Trafik Güvenliği Platformu’nun tanıtımı yapılarak, iş dünyasından beklentiler dile getirildi.
EGM yetkilisi Sayın Baştuğ tarafından yapılan bilgilendirmede, ülkemizin kanayan yarası trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kazası ölümlerinin 2020 yılına kadar %50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda hazırlanan 10 Yıllık Eylem Planı kapsamında, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, alınan kararların ve Eylem Planı’nın uygulanması, ülke genelinde yürütülen denetleme faaliyetlerinde etkinliğin artırılması, toplum nezdinde gerekli kamuoyu desteğinin oluşturulması amaçlarıyla Trafik Güvenliği Platformu’nun, 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan törenle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde kurulduğu belirtildi.
Baştuğ: TGP, tüm trafik güvenliği kampanyalarının koordinatörlüğünü üstlendi.
Ayrıca, Karayolu Trafik Güvenliği 10 Yıllık Eylem Planı’nın koordinatörlüğünü yürüten Emniyet Genel Müdürlüğünün, TGP aracılığıyla trafik güvenliği alanında sivil toplumun katılımı ile organize edilen tüm kampanya ve projelerin de koordinatörlük rolünü üstlendiği, böylelikle trafik güvenliği alanında ülke genelinde yürütülen tüm faaliyetlerin TGP çatısı altında tek merkezden takibinin sağlanacağı, 2013-2014 için ilan edilen “Emniyet Kemeri ve Hız Kontrolü Yılları” kampanyasını da yürüten TGP’nin, trafik kazalarının önlenmesinde kamuoyu oluşturulması, trafik güvenliğinin sürekli gündemde tutulması ve sivil toplumun desteğinin alınmasında etkin rol üstleneceği bildirilmiş, bu bağlamda, merkez yürütme kurulu ile birlikte, insan davranışları, denetim, eğitim, şehircilik, karayolları, medya, iletişim, taşımacılık, otomotiv vb. konularda ilgili kesimlerin bir araya getirileceği ve ülke genelinde yürütülecek faaliyetlerin planlanacağı 11 adet alt komitenin oluşturulacağı ifade edildi.
Ülke genelindeki tüm kampanya ve projeler TGP çatısı altında tek merkezden koordine edilecek. Bunun için TGP Logosu ve Trafik Seninle Güvende sloganının kullanılması, proje ve faaliyetlerin TGP’ye gönderilmesi yeterli olacak.
Platform çatısı altında ülke genelinde hız ve emniyet kemeri başta olmak üzere ulusal kampanya ve projelerin yürütülmesi, ilgili kurumların çalışmalarının koordine edilerek tüm kampanyaların ortak dil ve vizyona sahip olmalarının sağlanması, TBMM ve medyadan gönüllülerin bir araya getirilerek faaliyetlerde siyasi ve medya desteğinin alınması, kampanyalarda kullanılmak üzere kamu spotları, afişler, broşürler vb. materyallerin üretilmesi, platform üyesi olan kurum, kuruluş ve iş dünyasından şirketlerin çalışanlarının trafik kurallarına uymalarını teşvik eden iç denetim uygulamaların geliştirilmesi, illerde ihtiyaç duyulan çocuk trafik eğitim parklarının yapılması, trafik eğitimlerinde kullanılmak üzere trafik eğitim tırları ve emniyet kemeri simülasyon cihazlarının temini ve trafik denetimlerinde etkinliği artırıcı araç, gereç ve ekipmanların tedariki gibi bir çok projenin yürütülmesi planlanıyor.
İş Dünyası Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu
Trafik güvenliğinde kamuoyu oluşturulması, konunun gündemde tutulması ve kampanyalar yürütülmesinin yanı sıra,gönüllülerin kendileri ve çevrelerini trafik kurallarına uyan ekosisteme dâhil etmeleri, böylelikle kurallara uyan seçkin bir kitlenin oluşması ve hayatın her alanında görünür olmalarının sağlanması oldukça önem arz etmekte. Bu konuda profesyonel sürücü kitlesine sahip İş Dünyamıza önemli görevler düşüyor.
Bu bağlamda, iş dünyasından kurum, kuruluş veya şirket çalışanlarının trafik kurallarına uymalarının teşvik edilmesi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(UDHB) ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu, trafik güvenliğine sosyal sorumluluk bağlamında gönüllü olarak katılım taahhüdünü içeriyor ve kurumsal izleme ve iç denetim prosedürlerini ortaya koyuyor.
3 Nisan 2013’te açılışı yapılan TGP ile birlikte Deklarasyonun da TGP çatısı altında yer alması hedefiyle, 8-10 Mayıs 2013 tarihli Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu’nda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü(KDGM) koordinesiyle İçişleri ve UDH Bakanlarının katılımlarıyla sektörden 20 şirket için Deklarasyon imza töreni gerçekleştirildi.
Trafik güvenliği alanında yürütülen çalışmaların ortak dil ve vizyona sahip olması, kampanyaların etkinliğinin artırılmasını ve neticede istenen verimin elde edilmesini sağlamakta. Bu nedenle 8 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul’da yapılan toplantıda, KDGM’nce oluşturulan Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonunun iş ve işlemleri, trafik güvenliği alanında sivil toplumun katılımı ile organize edilen tüm kampanya ve projelerin de koordinatör rolünü üstlenen TGP’na devredilmiş oldu.
Bu tarihten itibaren Deklarasyon imza etkinlikleri EGM’nce gerçekleştirilecek, faaliyetler TGP çatısı altında
organize edilecek, ayrıca Deklarasyon taahhütlerinin izlendiği raporlama işlemleri TGP’nin resmi web sitesi www.tgp.gov.tr üzerinden takip edilecek. Toplantıda EGM yetkilileri katılımcılardan resmi web sitelerinde TGP’ye link vererek tanıtımını yapmalarını, ayrıca web siteleri başta olmak üzere yürütülecek faaliyetlerde TGP logosu ve sloganının kullanmalarını talep etti.
Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu, Trafik Güvenliği Platformu şemsiyesi altında, kurumların trafik güvenliği açısından kurum içi uygulamalarını geliştirmeleri, trafik kurallarına uyan seçkin bir yol kullanıcısı kitlesinin oluşturulması ve iş dünyasının topluma yönelik faaliyetlere katkıda bulunmasının sağlanması açısından önemli bir yer tutmakta.Trafik güvenliğine gönüllü olarak destek veren kurum, kuruluş ve şirketlerin katkılarıyla, 2020 yılına kadar 10 Yıllık Eylem Planı çerçevesinde binlerce insanımızın karayollarında olası ölümleri ve/veya yaralanmaları engellenebilecek. Trafik Güvenliği Platformu çatısı altında tüm gönüllü kurumların katılımına açık olan Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’nun kapsamının, ilerleyen günlerde yeni kurumların imzalamasıyla daha da genişleyeceği bekleniyor.

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir