İhracatta otomotiv sanayinde frenleme!

UİB, OAİB ve TİM verilerine göre Ağustos 2012 otomotiv sanayi ihracatı ile TÜİK verilerine göre GTİP 87.00 kapsamındaki sanayimiz ürünlerinin Eylül 2012 dış ticaret verileri şu şekildedir.

Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre[1]:

 1. 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında azalmış ve 14,2 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 8,1 milyar $ düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10, aksam parça ihracatı ise yüzde 2 oranında azalarak 6,1 milyar $ düzeyine gerilemiştir.
 2. 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde 2011 yılı aynı dönemine göre kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 19, otomobil ve otobüs ihracatı yüzde 9 oranında azalmış, midibüs-minibüs ihracatı ise yüzde 31 oranında artmıştır.

TİM Verilerine Göre:

 1. TİM verilerine göre Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2012 yılı ilk 9 aylık dönemde gerçekleşen 14 milyar $ değerindeki ihracatı ile sektörel sıralamada birinci sırada yer almıştır.
 2. Birliğin toplam ihracat içindeki payı yüzde 13 düzeyinde gerçekleşmiştir.
 3. Bu dönemde Türkiye ihracatı ve sanayi mamulleri ihracatı yüzde 12 düzeyinde artarken, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin ihracatında yüzde 6 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

TÜİK Verilerine Göre:

 1. 1.    GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir.
 2. 2.    2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde 9.045 milyon $ ithalata karşılık 9.922 milyon $ ihracat gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 877 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2011 yılı aynı dönemde ise ithalat 11.293 milyon $ ihracat ise 10.529 milyon $ olmuş ve dış ticaret açığı 764 milyon $ düzeyinde gerçekleşmişti.
 3. 2012 yılı Ağustos ayı itibariyle Temmuz ayına göre ihracat yüzde 31 ithalat ise yüzde 18 oranında azalmıştır. 2012 Ağustos ayında ihracat 798 milyon $, ithalat ise 1.006 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dış ticareti Ağustos ayında 208 milyon $ tutarında açık vermiştir.
 4. 2011 yılı itibariyle GTİP 87.00 ürünlerinde 764 milyon $ düzeyinde olan dış ticaret açığı, sadece 2012 yılı ilk 8 aylık dönemde 877 milyon $ dış ticaret fazlası olarak gerçekleşmiştir.
 5. Bir önceki yıla göre, 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 11 artarken ithalatı yüzde 2 oranında azalmış ve bu nedenle dış ticaret açığı yüzde 25 azalmıştır.
 6. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 6 ithalat ise yüzde 25 oranında azalmıştır. Bu da dış ticaret fazlasının önemli oranda artmasına neden olmuştur.
 7. Son 6 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 12.043 milyon $ fazla vermiştir.

[1] Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAIB)’nden sağlanan veriler özelikle bazı aksam ve parçaları kapsamamaktadır.

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...