Doç. Dr. Gümüş ve Dr. Demir’den LPG’li araçlara katlı otopark çözümü!

2011 yılında düzenlenen “Uluslararası Otopark Politikaları ve Uygulamaları Sempozyumu”nda Dr. Abdullah Demir, Doç. Dr. Metin Gümüş ve Yrd. Doç Dr. Mustafa Sinan Yardım’ın birlikte yapmış oldukları “LPG/CNG Yakıtlı Taşıtların Kapalı Otoparkları Kullanabilirliği” isimli makalede ülkemizdeki LPG’li otomobillerin yol dışı otoparklardan daha güvenli ve etkin bir şekilde yararlanması için dört aşamalı düzenlemelerin ve çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştı. Çözümü getirecek bu öneriler; Taşıtlara, Otoparklara,  Yönetmeliklere ve Denetimlere Yönelik Öneriler şeklinde sıralanmıştı.

İşte dokuz sayfalık makalenin hülasası:

Taşıtlara Yönelik Öneriler: Türkiye pazarında hali hazırda oldukça fazla ve farklı LPG dönüşüm markası bulunduğu bir gerçektir. Yeni markaların sektöre katılmasıyla oluşan rekabet ortamında, kalite çıtası yükselirken fiyatların da aşağı çekilmesi sağlanmıştır. Ancak bu çeşitlilikte kaliteyi aşağıya çeken bazı faktörlerin varlığı da inkâr edilemez diğer bir gerçektir. Standartlardan taviz vererek daha ucuz olarak sunulmaya çalışılan dönüşüm sistemleri, bu konuda tipik bir örnektir. Daha etkin yönetim ve denetim sistemlerinin uygulamaya konulmasıyla bu tür problemlerin aşılması mümkündür.

Kapalı otoparklarda uzun süreli park edecek LPG’li araçların tanklarındaki multivalf üzerinde bulunan LPG yakıt kesme valfinin (LPG fuel tank shut-off valve) kapatılmasının sağlanması gerekir. Bu aynı zamanda bir denetim konusudur.

Otoparklara Yönelik Öneriler: Yer altı katlı otoparklarda, performansı takip edilebilen cebri havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. Bu sistemlere, LPG sensörü izleme sistemlerinin monte edilmesi ise güvenliğin vazgeçilmez unsurlarından olmalıdır.

LPG yakıtı kullanan araçlar için katlı otoparklarda kolay havalandırılabilir ya da LPG kaçaklarını izleme sistemleri gibi önlemler alınmış, özel tahsisli alanlar oluşturulabilir. Bu alanların, mümkün mertebe, çıkışa yakın mekânlarda tasarlanması acil durumlarda müdahaleyi de kolaylaştıracaktır.

LPG’li araçların kullanımına yönelik olarak, kapalı otoparkların varsa başka teknik yetersizlikleri de giderilmelidir. Giriş çıkış düzenlemeleri, plaka ya da otomatik tanıma sistemleri gibi uygulamalar, bu konu geniş imkanlar sunmaktadır.

Otoparklardaki yangın tertibatlarının ve havalandırma sistemlerinin her zaman etkin çalışır durumda bulundurulması konusunda gerekli özen gösterilmelidir.

Otopark tipi ve büyüklüğüne göre standart proje gereklilikleri, güvenlik öncelikli olarak, tanımlanmalıdır.

Yönetmeliklere Yönelik Öneriler: TS 9881, AİTM ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte, konuyla ilgili alınması ve uygulanması gereken emniyet önlemleri ayrıntılı olarak tanımlanarak, otogazlı taşıtların kapalı otoparkları kullanımlarına yönelik serbesti getirilmelidir.

LPG’li taşıtların açık otoparklar hariç tüm yol dışı otoparkları kullanabilmeleri için; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Sanayi Bakanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), sertifikasyon hizmeti veren TÜV, TSE, Türkiye Sigortalar Birliği, yerel yönetimler, üniversitelerin “Alternatif Yakıtlar ve Tahrik Sistemleri” ve “Ulaştırma” uzmanları, LPG/CNG ile ilgili STK’lar, otopark işletmecileri, LPG /CNG dönüşüm firmaları ve kit imalatçıları gibi tüm paydaşlar, söz konusu mevzuatın uygun hale getirilmesi konusunda bir işbirliği içine girmelidir. Oluşturulacak birliktelik ve sinerji ile yasal düzenleme süreçlerine katılım ve sonuç alma imkanları şüphesiz artacaktır.

Denetimlere Yönelik Öneriler: 10 yıllık tank ömrünün ve emniyet valfli tank kullanma zorunluluğunun etkin takibi sağlanmalıdır. LPG tankı üzerinde bulunan multivalf (fill-limiter), tankın %80-85 doldurulmasını sağlayacak şekilde ayar edilmelidir.

Daha etkin bir gaz sızdırmazlık raporu çalışması yürütülmelidir. Ayrıca denetimden geçmiş ve sızdırmazlık belgesi almış LPG’li taşıtların denetimi ve takibi de bir o kadar etkin yürütülmelidir. Emniyet Genel Müdürlüğünce, 10 yıllık ekonomik ömrünü dolduran LPG tankına sahip taşıtların, il il plakalarının belirlenerek, gerekli tank değişimlerinin yapılmasına katkı sağlayabilir.

LPG’li araçların periyodik bakımlarını yaptırmasının etkin bir şekilde takip edilmesi gerekir. Bu bakımlarda, mutlaka gaz kaçak kontrolü yapılmalı ve gaz filtresi değiştirilmelidir. Merkezi bir “Bakım Yönetim Programı” ile bu süreç yürütülmelidir. Bakımları uygun bir şekilde yapılmayan taşıtlar, bir “kara liste”ye dahil edilip, bu bilgiler otopark yöneticileri ile paylaşılabilir.

Vizelendirilecek LPG’li taşıtların hem ön hem de arka camlarına, ayırt edici ve söküldüğünde imhâ olan (yani tekrar kullanılamayan) ve elektronik olarak takip edilebilir etiketler takılabilir. Ancak kapalı ve açık otoparkların girişinde bu etiketlerin algılanmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Bu konuda diğer bir çalışma da, plakaya tahsisli akıllı kart uygulamasıyla yürütülebilir. Takip için de otoparklarda plaka tanıma sistemi türünde bir uygulamaya gerek duyulabilir. Sonuçta, söz konusu etiketlerin ya da kartların hem okunabilir, hem de yazılabilir olması ve aracın bakım kayıtlarının da üzerlerinde tutulması bir seçenek olarak düşünülebilir.

Detaylı okuma için: http://www.abdullahdemir.net/yayinlar/lpg-cng-yakitli-tasitlarin-kapali-otoparklari-kullanabilirligi/

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir