Araştırmadan çıkan ürkütücü sonuç!..

Goodyear, 16 ülkede 25 yaş altı 6400 genç sürücüyle anket yaptı: En çok Türk sürücüler araç kullanırken cep telefonunundan mesaj atıyor ve makyaj yapıyor

Goodyear EMEA adına IPSOS tarafından Türkiye dahil 16 ülkedeki 25 yaş ve altı 6400 genç sürücü ile sürücülük üzerine anket yapıldı. Ankete göre en çok Türk sürücüler otomobil kullanırken cep telefonundan mesajlaşıyor,
e-posta atıyor ve makyaj yapıyor. Araştırmaya göre ayrıca en çok
kırmızı ışıkta geçen sürücüler yine Türkler.

Goodyear Şirketi’nin IPSOS işbirliği ile gerçekleştirdiği araştırma, genç sürücülerin yol güvenliği ile ilgili farkındalık, fikir ve tecrübe seviyelerini daha iyi anlamak için gerçekleştirildi. Toplamda 6400 katılımcı ile Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Rusya, İspanya, İsveç, İsviçre, Güney Afrika, Türkiye ve İngiltere’de 18-25 yaş arasındaki genç sürücülerle görüşmeler yapıldı. Katılımcılara; Sürüş Eğitimi, Yoldaki Davranışlar, Yaşam Odağı, Toplumsal Odak, Kış Mevsimi için Hazırlık gibi 5 ana maddede 20 farklı soru soruldu. Saha çalışmaları 23 Temmuz ile 17 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

– Gençlerin %68’i arkadaşlarının araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğunu, %62’si de arkadaşlarının araç kullanırken mesajlaştığını, e-posta attığını veya internette gezindiğini gördüğünü söyledi. Türkler araç kullanırken mesajlaşmak, e-posta atmak veya internette gezinmek için akıllı telefonlarını en çok kullanan grupta yer alırken, Türk katılımcıların %78’i arkadaşlarının bunu yaptığını gördüğünü belirtti. Türk gençleri %57 oranında araç kullanırken makyaj yapmak, saç düzeltmek gibi aktiviteleri gerçekleştirirken, İngilizler %20 ile en alt sırada yer aldı.

– Genç sürücüler yol hakkı vermede de iyi değil (erkeklerde %26, kadınlarda %19); Almanlar sarı ışıklarda hızlanarak geçmede %85 ile başı çekerken, Türk gençlerinin %28’i de kırmızı ışıkta geçtiğini ifade etti. En iyi yol davranışına sahip genç sürücüler Belçikalı, Çek ve Fransız olanlar; kırmızı ışıkta geçme oranları sırasıyla %8, %8 ve %6.

– Genç sürücülerin %84’ü ehliyet sınavını ilk seferde geçiyor fakat kadınlar, erkeklere göre başarısız olmaya daha meyilli (%18’e karşılık %14). Uygulamalı sınav söz konusu olduğunda, kadınların %35’i bu sınava birden fazla kez girerken, erkeklerde bu oran %28. Ayrıca, ülkeler arasında da büyük farklar gözlemleniyor: Türkiye’deki gençlerin %54’ten fazlası teorik sınavda ilk seferde başarısız olurken, bu oran Çeklerde %5 ve İtalyanlar ile Almanlarda %8 olarak gerçekleşiyor. Polonya direksiyon sınavında başarısız olmaya en meyilli ülke iken (%59), Belçika ve Hollanda Poloya’yı takip ediyor (sırasıyla %45 ve %43).

– Gençlerin %90’ının eğitimli olmasına rağmen, paralel park etmede kendilerine gereğinden az güvenmeye devam ediyor. Bu beceriyi edinmek yıllar sürebildiği için bu o kadar da şaşırtıcı olmayabilir. Danimarkalı, Çek, Polonyalı ve Avusturyalı genç sürücüler, sırasıyla %25, %23, %22 ve %22 oranları ile kendilerine en az güvenenler olmakla beraber İngilizler, İtalyanlar, Ruslar ve İspanyollar, sırasıyla %12, %12, %10 ve %8 ile en az gergin grup oldu.

“Gece sürüşünde eğitim eksiği var”

– Genç sürücülerin %49’u gece sürüş konusunda eğitimli değil ve bu, derslerin çoğunun gündüz yapıldığı düşünülürse çok şaşırtıcı değil. Rus, Çek ve Türk genç sürücüler sırasıyla %76, %75 ve %72 ile en eğitimsiz ve hazırlıksız olan gençler… Danimarkalı ve Alman sürücüler ise eğitim almalarına rağmen bunun öğrenmedikleri bir teknik olduğunu ifade etmişler. Ayrıca, genç sürücülerin %47’si, eğitim esnasında acil durum manevraları ile ilgili bilgilendirilmediklerini belirtiyor Çekler, Almanlar, Türkler ve Fransızlar eğitimleri bu konuyu kapsamadığı için bu konuda en hazırlıksız hisseden grup olarak ortaya çıkıyor (sırasıyla %70, %60, %59 ve %58). Buna karşın İngiltere ve Danimarka’daki genç sürücüler, acil durum manevrası eğitimi almadıklarını belirtmişler ve buradaki oran sırasıyla %14 ve %20.

“Türk gençlerin yüzde 59’u arabasını ‘en iyi arkadaşı’ olarak görüyor”

– Yeni ehliyet almış sürücülerin neredeyse yarısı, gidecek belirli bir yer olmaksızın keyif için dolaşmaktan zevk alıyor (%46), bunların %22’si de direksiyon başındayken bir adrenalin dalgası hissettiğini kabul ediyor. Rus, Polonyalı, Türk ve Güney Afrikalı gençler bu şekilde en çok gezen ve en yüksek adrenalini hisseden grup olmuş (sırasıyla %73, %63, %63 ve %61). Erkekler keyif için dolaşmayı kadınlardan daha çok severken (%50’ye karşılık %42), kadınlar adrenalini daha çok hissediyor (%26’ya karşılık %15). Bazı genç sürücüler için arabaları büyük bir bağlılık hissettikleri bir obje olmanın yanında gerçekten onların ekürisi/en iyi arkadaşı: Türk gençlerinin %59’u ve Güney Afrikalı gençlerin %56’sı bu fikre katılıyor.

– Aşırı hız genç sürücülerin tehlikeli davranışlar sergilediği tek alan değil. Görünen o ki yalnızca birkaç yıldır sürücü belgesi sahibi olsalar da genç sürücüler birçok trafik kuralını da ihlal etmekte. Ankete göre, erkeklerin %43’ü ve kadınların %35’i trafik işaretlerine uymuyor. Güney Afrikalı ve Polonyalı genç sürücüler, sırasıyla %62 ve %51 ile bu listenin başında yer alırken, İsveçli ve Çek genç sürücüler sırasıyla %25 ve %24 oranları ile işaretleri nadiren yok sayarak onlara en çok uyan genç sürücü grubu oldu. Erkeklerin %41’i ve kadınların %33’ü virajları çok hızlı aldıklarını ve genç sürücülerin %50’si iki şeritli bir yolda birden fazla aracı solladıklarını kabul ediyor.

– Genç sürücülerde eşit derecede endişe uyandıran bir durum da, ıslak yolda araç kullanırken kendine güven duyamamaları. Yağmurun neredeyse tüm Avrupa’da günlük sıradan bir olay olmasına rağmen, birçok acemi sürücü deneyimsiz oldukları için ıslak yolda araç kullanmak konusunda rahat olamadıklarını belirtti; bu oran Türkiye için %67, Rusya için %63 iken, İspanya’daki genç sürücülerin %55’i ıslak yolda araç kullanma konusunda hiçbir özel eğitim almadığını belirtmiş. Belçika ve Polonya’daki genç sürücülerin %25’i şiddetli yağmur altında araç kullanırken rahat hissedemediğini bildirirken, Fransız, Çek, Türk ve Hollandalı genç sürücüler de yüksek düzeyde güvensizlik hissettiğini belirtti (sırasıyla %20, %19, %18 ve %18). Almanlar, Avusturyalılar ve İsveçliler ıslak yolda araç kullanırken de en güvende hissedenler (sırasıyla %5, %6 ve %6) ve Danimarkalılar da yalnızca %8 endişe bildirerek ıslak koşullarda araç kullanmaya alışkın olduklarını ortaya koydu.

 

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...