2012 yılı Ocak-Kasım döneminde sanayinin toplam ihracatı 17,87 milyar dolar…

UİB, OAİB ve TİM verileri ile Kasım 2012 otomotiv sanayi ihracatı ve Ekim 2012 TÜİK verilerine göre GTİP 87.00 kapsamındaki sanayimiz ürünlerinin dış ticareti, ekli olarak bilgilerinize sunulmaktadır. Buna göre:

Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre:

2012 yılı Ocak-Kasım döneminde sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında azalmış ve 17,87 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 10 milyar $ düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azalmış, aksam parça ihracatında değişim olmamış 7,7 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 2011 yılı aynı dönemine göre otobüs ihracatı yüzde 9, kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 8, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 7 oranında  azalmış, otomobil ihracatı ise yüzde 22 oranında artmıştır.

TİM Verilerine Göre:

TİM verilerine göre Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2012 yılı ilk 11 aylık dönemde gerçekleşen 17,4 milyar $ değerindeki ihracatı ile sektörel sıralamada birinci sırada yer almıştır.

Birliğin toplam ihracat içindeki payı yüzde 13 düzeyinde gerçekleşmiştir.Bu dönemde

Türkiye ihracatı ve sanayi mamulleri ihracatı yüzde 14 düzeyinde artarken, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin ihracatında yüzde 5 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

TÜİK Verilerine Göre:

GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir.

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde 11.511 milyon $ ithalata karşılık 12.371 milyon $ ihracat gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 860 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2011 yılı aynı dönemde ise ithalat 14.151 milyon $ ihracat ise 13.124 milyon $ olmuş ve dış ticaret açığı 1.027 milyon $ düzeyinde gerçekleşmişti.

2012 yılı Ekim ayı itibariyle Eylül ayına göre ihracat yüzde 14, ithalat ise yüzde 5 oranında artmıştır. 2012 Ekim ayında ihracat 1.304 milyon $, ithalat ise 1.264 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dış ticareti Eylül ayında 40 milyon $ tutarında fazla vermiştir.

2011 yılı itibariyle GTİP 87.00 ürünlerinde 1.027 milyon $ düzeyinde olan dış ticaret açığı, sadece 2012 yılı ilk 10 aylık dönemde 860 milyon $ dış ticaret fazlası olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yıla göre, 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 12 artarken ithalatı yüzde 3 oranında azalmış ve bu nedenle dış ticaret açığı yüzde 30 azalmıştır.

Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 6 ithalat ise yüzde 23 oranında azalmıştır.

Son 6 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 12.043 milyon $ fazla vermiştir.

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...