Hidrokarbon Yardımıyla Seçici Katalitik İndirgeme (HC-SCR) yöntemi - OtoGüncel Oto Haber Sitesi

Teknik Bilgiler no image

Published on Temmuz 26th, 2011 | tarafından Dr. Abdullah DEMİR

0

Hidrokarbon Yardımıyla Seçici Katalitik İndirgeme (HC-SCR) yöntemi

Azot oksitlerin oksijen fazlalığında mobil araçlarda taşınma tehlikesi olan amonyak yerine hidrokarbonlarla seçici indirgenmesi (HC-SCR), fakir yanmalı benzinli ve dizel motor egzozundan NOx’in uzaklaştırılması için umut verici bir metot olarak görülmektedir. Bu teknolojide gerekli hidrokarbon yakıttan da temin edilebildiği için NH3-SCR sistemlerinde olduğu gibi ilave bir indirgen madde depolama tankı gerekmemektedir. Hidrokarbon egzoz içinde yanma sonrasında doğal olarak bulunabildiği gibi egzoza ilave olarak ta eklenebilir.
Benzin motorlarının egzoz gazındaki mevcut HC miktarı, NOx’in indirgenme işlemi esnasındaki SCR reaksiyonları için yeterli olmasına rağmen, dizel motorlarında katalizörden önce indirgen madde ilavesi (yaklaşık%2-3 yakıt) gerekmektedir.
 Azot oksitler katalizör yüzeyinde, hidrokarbon türleriyle aşağıdaki genel reaksiyonla seçimli olarak indirgenir.
(2x+y/2)NO + CxHy → (x+y/4)N2 + xCO2 + y/2 H2O
Bu stokiometrik reaksiyona göre, çeşitli emisyon kaynaklarından salınan NOx’lerin eğer uygun katalizörler geliştirilirse hidrokarbon türleriyle katalitik olarak indirgenebileceği söylenebilir. 
1990’dan bu yana, NOx’in hidrokarbon ile seçimli katalitik indirgenmesi üzerine birçok çalışmalar yapılmış ve bazı muhtemel mekanizmalar önerilmiştir. Çalışmalar üç farklı katalitik sistem (metal oksit, iyon değişimi yapılmış zeolitler ve soy metal katalizörler) üzerinde yoğunlaşmıştır.
NOx’in hidrokarbon yardımlı SCR mekanizması iki farklı şekilde izah edilebilir. Birincisi, adsorpsiyon/ayrışma mekanizmasıdır[7]. Bu mekanizma, NO’in aktif metal bölgesi üzerinde adsorpsiyonunu ve sonra da N(ads) ve O(ads)’ya ayrışmasını içermektedir. O(ads) hidrokarbonla CO2 oluşturacak şekilde tepkimeye girer ve iki N(ads) de birleşerek N2 oluşturur. NO, N(ads) ile birleşip N2O’yu oluşturur. Soy metal ve Cu-ZSM5 katalizörünün reaksiyon mekanizmasının adsorpsiyon/ayrışma mekanizmasından meydana geldiği düşünülmektedir. Diğeri ise oksidasyon/indirgeme mekanizmasıdır. NO oksijen ile tepkimeye girerek başlangıçtaki NO2, NO3 (ads) gibi bazı ara reaktifleri oluşturur. Aynı zamanda hidrokarbon aktive olmaktadır.  
Oksijenin varlığı, NO’in NO2’ye okside olmasında pozitif etki göstermektedir. NOx dönüşüm verimi ise, NO’nun NO2’ye oksidasyonu ile büyük ölçüde iyileşmektedir. Ayrıca reaksiyon sürecinde NO2’nin indirgeme reaksiyonlarında önemli bir rol oynadığı ispatlanmıştır. NOx indirgeme işleminde, NO2 oluşur oluşmaz hızlı bir şekilde diğer reaksiyon ara ürünleriyle (hidrokarbon ara ürünleri) reaksiyona girmektedir.    
NOx ve hidrokarbonun katalitik bölge üzerindeki adsorpsiyonu ve aktivasyonu başlangıç reaksiyonu için çok önemlidir. Yüksek derecede yayılmış aktif bölgeler NOx’in indirgenmesinde arzu edilmektedir. Katalizör yüzeyinde maksimum aktif reaksiyon bölgelerinin oluşması için katalizör hazırlama tekniğine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kaynak: Alaattin Osman Emiroğlu ve Osman Eldoğan’ın “Fakir Yanmalı Benzin Motoru Ve Dizel Motorlarında Oksijen Fazlalığında Azotoksitlerin Hidrokarbonla Seçici Katalitik İndirgenmesi (HC-SCR)” (10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Sakarya, 9-10 Ekim 2008) konulu makalesinden derlenmiştir.Yazar Hakkında

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında “Toplu Taşım Araçlarında Otomatik Vites Kutusu Uygulaması ve İşletme Maliyetlerine Etkisi” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tezi vererek doktor unvanını aldı. Demir, İSPARK AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 17.11.2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent unvanıyla öğretim üyeliğine başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış 30 makale çalışması bulunmaktadır. Ayrıca “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 52 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü” gibi yayımları da bulunmaktadır. Haftalık Otohaber dergisinde yaklaşık 4 yıl süre ile teknik danışmanlık ve okur soruları editörlüğü, www.otomotivbilgi.com web sitesinde yayımlanmış 43 haftalık yazısı, www.otoguncel.com ve www.nenedir.net web sitelerinin editörlüklerini yürütmektedir. Aynı zamanda Wushu spor dalında hem Uluslararası Hakem hem de Merkez Hakem Kurulu Üyesi’dir. Uluslararası Wushu Sanda Hakemlik Kuralları Tercümesi gibi yayımları olan Demir, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.


Üste Git ↑