<..."/> Benzinli motorlarda karışım oluşumu nasıl olur? - OtoGüncel Oto Haber Sitesi

Teknik Bilgiler no image

Published on Mart 29th, 2010 | tarafından Dr. Abdullah DEMİR

0

Benzinli motorlarda karışım oluşumu nasıl olur?

 
Dört zamanlı bujili motorlarda karı­şım oluşumu için eskiden kullanılan karbüratörler, günümüzün otomo­billerinde aşağı yukarı terk edilmiş­tir. Eğer kapalı çevrimli katalitik konvertör takılacak ise, yakıt-hava karışımının kontrolü önemlidir ve buna sadece yakıt enjeksiyonu sağ­layabilir. Merkezi yakıt enjeksiyonu, bütün silindirlere ulaşan karışım için, yakıt beslemek üzere tek bir enjektör kullanır. Karışım gerçekte gaz kelebeğinin önündeki emme manifoldunda meydana gelir. Hava emme borularının şeklinin, karışı­mın akışı ve dağılımı açısından bü­yük önemi vardır.
Çok noktadan yakıt enjeksiyonu da­ha karmaşık dizaynlıdır. Bu durum­da, her silindirin ayrı bir yakıt enjek­törü vardır. Karışım çoğunlukla yal­nızca her bir silindire giden emme manifoldundaki emme supabının hemen arkasında meydana ge­lir. Hava akışı veya kütle ölçümünün ve yakıt enjeksiyonunun (sürekli veya zamanlamalı) farklı metotları ile çeşitli sistemler kullanılmaktadır.
Doğrudan enjeksiyon, benzinli motorlarda da her geçen gün daha fazla anlam ifade etmeye başlamıştır. Doğru­dan enjeksiyonda yakıt, yanma odasına püskürtülür. Kademeli (Katmanlı) yükleme işle­timi esnasında motor son derece yüksek artık hava şartları altında ça­lıştırılır. Homojen hava yakıt karışımları bu şart altında ateşlenemez. Katmanlı yükleme işle­timi sırasındaki yüksek artık hava, endirekt sis­temlere oranla % 15'lik bir tasarruf sağlar.
 
Gaz kelebeği: Gaz kelebeği,emme ha­vası kesitini ve dolayısıy­la hava akış hızını değiş­tirmek için açılır veya ka­patılır. Bu, sürücünün motor devrini ve çıkış gücünü kontrol etme şeklidir. Motorların ço­ğunda tek gaz kelebeği vardır, ancak bazılarında her bir silindir için ayrı bir gaz kelebeği bulunur.
 
Kaynak: Volkswagen tarafından yayımlanan “Otomobil Teknolojisinin Temelleri” (2. Baskı, Nisan 2000) kitabından derlenmiştir.
 Yazar Hakkında

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında “Toplu Taşım Araçlarında Otomatik Vites Kutusu Uygulaması ve İşletme Maliyetlerine Etkisi” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tezi vererek doktor unvanını aldı. Demir, İSPARK AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 17.11.2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent unvanıyla öğretim üyeliğine başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış 30 makale çalışması bulunmaktadır. Ayrıca “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 52 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü” gibi yayımları da bulunmaktadır. Haftalık Otohaber dergisinde yaklaşık 4 yıl süre ile teknik danışmanlık ve okur soruları editörlüğü, www.otomotivbilgi.com web sitesinde yayımlanmış 43 haftalık yazısı, www.otoguncel.com ve www.nenedir.net web sitelerinin editörlüklerini yürütmektedir. Aynı zamanda Wushu spor dalında hem Uluslararası Hakem hem de Merkez Hakem Kurulu Üyesi’dir. Uluslararası Wushu Sanda Hakemlik Kuralları Tercümesi gibi yayımları olan Demir, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.


Üste Git ↑