Araçlar için verilen tüketim değerleri hangi regülasyona göre ve nasıl belirlenir?

Araçlar için verilen tüketim değerleri hangi regülasyona göre ve nasıl belirlenir?

drivingAraçların kullanıcı el kitaplarındaki ve broşürlerindeki yakıt sarfiyatı ve emisyon değerleri temel versiyona ve ekstra donanım olmaksızın yüksüz ağırlığa sahip modellere uygulanan belli AB çevrimine göredir.

Resmi yakıt sarfiyatı değerleri, hepsi 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) ve UN ECE Regulation no 101 sayılı AB direktiflerine uygun olarak bir laboratuar ortamında iki standart sürüş çevrimi esas alınarak elde edilmiştir. Bu mevzuat şehir içi seyrini ve anayol seyrini kapsar.

Şehir içi seyri – ölçüm işlemi soğuk motorun çalıştırılmasıyla başlar. Sürüş benzetimi yapılır. Ana yolda seyir – araç hızlandırılır ve 0-120 km/h arasındaki hızlarda fren yaptırılır. Sürüş benzetimi yapılır. Verilen birleşik seyir değeri, şehir içi seyri ile anayol seyrinin kombinasyonu

olup yasal şartlara uygundur. CO2 emisyonları – egzoz gazları iki sürüş çevrimi sırasında meydana gelen karbondioksit emisyonlarını hesaplamak için toplanır. Daha sonra bunlar analiz edilir ve CO2 emisyonlarının değeri verilir.