Browsing the "zaman" Etiket

Zaman (Time) nedir?

Temmuz 19th, 2013 | tarafından Dr. Abdullah DEMİR

Hareketi ve oluşu çevreleyen, varoluşun içinde cereyan ettiği kozmik süreç. Niceliksel zaman, Niteliksel Zaman. Kaynak: Ömer Demir ve Mustafa Acar,


Zaman Serileri (Time Series) nedir?

Temmuz 18th, 2013 | tarafından Dr. Abdullah DEMİR

İstatistiksel bir araştırmada yapılan gözlemlerin belirli zaman dilimlerinde aldıkları değerle­rin biraraya getirilmesiyle oluşan seriler. Kaynak: Ömer Demir ve Mustafa Acar,


Lastiklerin düşmanı var mıdır?

Eylül 15th, 2012 | tarafından Dr. Abdullah DEMİR

Lastiklerin üç düşmanı vardır. Yol, zaman ve bakım eksikliği. Bunların tamamı lastiğin ömrünü ve yol güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. LastiklerÜste Git ↑