Yaylanma Oranı (Yay Sabiti) nedir?

Bir yayın sıkışması ona uygulanan kuvvet (yük) ile orantılı olarak farklılıklar gösterir. Yani, kuvvetin (W) sıkışma miktarına (a) bölünmesiyle elde edilen değer sabittir. Bu sabit değere (k) “yaylanma oranı” veya “yay sabiti” denir. Bu sabit/oran düşükse yay “yumuşak”, yüksekse “sert”  yay olarak tanımlanır.

Yay sabiti

yay sabiti
Bir yayın sapması kuvvetin (yükün) ona çeşitli oranlarda uygulanmasıyla değişir. Kuvvetin (w) sapmasının miktarına (a) bölünmesi ile ele geçen değer sabittir. Bu sabit değere “yay sabiti” veya “yay oranı” denir. Ve “k” ile gösterilir.
yay sabiti
Örneğin, aşağıda İki yayımız var (yay A ve B). Bu yayların her birine aynı ağırlığı uyguladığımız zaman, A ve B yaylarının sıkışma miktarı a ve b olacaktır. Eğer B yayının sıkışman miktarı b, A yayının sıkışma miktarı a’dan büyük­se, o zaman A yayının yay sabitesi (k1), B yayı­nın sıkışma miktarı (k2)’den büyük olacaktır (k1>k2). Eğer yaylara uygulanan yük eşitse, dü­şük yay sabiteli yay, yüksek yay sabiteli yaydan daha fazla sıkışacaktır. Düşük yay sabiteli bir yaya (yumuşak), yüksek yay sabiteli bir yaya (sert) diyebiliriz.
yay sabiti
Kaynak: Toyota Eğitim Kitabı “Süspansiyon Sistemi” Bölüm 10 ve Step 2 kitabından derlenmiştir.