Yeni Taşıtların Emisyon Tip Testleri Nasıl Yapılır?

Boş ağırlığı 3500 kg’ın altında olan taşıtlarda genellikle taşıtın kendisi bir deney düzeneğine bağlanarak trafik koşullarını modelleyen bir seyir çevrimi boyunca açığa çıkan toplam egzoz emisyonu ölçülür.

Boş ağırlığı 3500 kg’ın üzerinde olan taşıtlarda ise, taşıt üzerindeki motor bir deney düzeneğine (motor frenine) bağlanarak çeşitli yük (gaz kolu konumu) ve devir sayılarında egzoz emisyonları ölçülmektedir.

Taşıt egzoz emisyonunun bir seyir çevrimim boyunca ölçülmesi

Buradaki çevrim ifadesinden anlaşılması gereken şey  “taşıtın belli bir mesafeyi belli hız ve viteslerde katetmesidir”.

Egzoz emisyonu ölçülecek taşıtın motordan hareket alan tekerlekleri şasi dinamometresi tamburlarının üzerine gelecek şekilde bağlanır. Tambur sisteminde, taşıtın ağırlığına göre, hızlanma direncine ek olarak yol sürtünmesi ve rüzgar dirençlerinin gerçek yoldaki koşullara uygun olacak şekilde hesaplanmasıyla taşıta uygulanır.

Deney için taşıt çalıştırılır ve daha önceden belirlenmiş seyir çevrimine uygun olarak kullanılır. Taşıtın egzoz borusu ise egzoz gazı örnek alma sistemine sızdırmaz bir şekilde bağlanır. Egzozdan çıkan bütün gazları toplamak çok büyük hacim gerektirdiğinden bunun yerine egzoz gazları sabit debili bir pompa ile emilen hava ile seyreltilir ve seyreltilen egzoz gazının bir kısmı deney boyunca bir torbada toplanır. Deney sonunda torbada toplanan seyreltip egzoz gazının içindeki kirletici maddelerin hacimsel oranları ölçülür. Bu hacimsel orandan, çevrim boyunca egzozdan atılan kirletici maddelerin ağırlıkları hesaplanır.