Tasarım süreci hangi aşamalardan oluşur?

Problemin ayrıntılı bir şekilde tanımlanması (amaç, kısıtlar v.s.), alternatif çözüm önerilerinin ortaya konulması, geliştirilmesi ve uygulanabilirliklerinin araştırılması, alternatifler arasından en iyisinin seçilmesi, uygulama ve değerlendirme ile sürekli geliştirme aşamalarıdır. Özetle: Tanımlama, tasarlama, tatbikat, takip ve tekamül’dür. Bu tasarım aşamaları; kontrol ve onaylama, simülasyon ve modelleme ile veri ve bilgileri elde etme ve rahatlıkla kullanılabilir bir şekle dönüştürerek hazırlama gibi üç yardımcı fonksiyon ile de desteklenir.

Kaynak: Dr. Ahmet Bağış, “Ergonomi Ders Notları”.