Silindir kapak contası

Silindir kapak contası, motor bloğu ile silindir kapağı arasında sızdırmazlık sağlayan bir motor parçasıdır. Silindir kapak contası çok fazla değişik durum ile karşı karşıya kaldığı için birçok özelliğe sahip olması gerekmektedir. Örneğin:

Bloktaki yağ ve su kanalları ile kapaktaki kanalların uygun biçimde karşılaşmasını sağlayarak yağın ve suyun dışarıya sızmasına engel olmalıdır.
Silindir ile yanma odası arasında bir tampon görevi görerek oluşan yüksek kompresyonun dışarı sızmasını engellemelidir.
Ayrıca yanma sonucu oluşan yüksek basınç ve sıcaklığa dirençli olmalı ve bu şartlar altında deforme olmamalıdır.

Malzemesi: Contanın basınca karşı direncini arttırmak için içine çelik tellerden örgüler yapılmaktadır. Sızdırmazlık sağlaması için de kenarlarına bakır veya alüminyum kuşaklar geçirilmektedir.

Kompresyon segmanlarının görevi nedir?

Kompresyon segmanları, sıkıştırma ve yanma stroku esnasında, piston ile silindir arasından karter yağ haznesine hava-yakıt karışımı ve yanmış gazın kaçmasını engeller. Kompresyon segmanlarının sayısı motora göre değişir. Genellikle her bir piston üzerinde 2 adet kompresyon segmanı yerleştirilmiştir. Üstteki kompresyon segmanı direkt yüksek basınç ve sıcaklık ile temas halinde olduğu için buna ateş segmanı denir.

Yuvasında serbest hareket edemeyen segmanların oluşturduğu mahzurlar nelerdir?

Piston segmanları (iki zamanlı motorlar hariç) işletim sırasında segman kanallarının içinde serbestçe dönebilmelidir. Eğer segmanlar, kanalların içinde karbonlaşmış yağ artıkları veya kirden dolayı bloke olmuşsa, sızdırmazlık fonksiyonlarını yerine getiremezler ve düzensiz bir şekilde kapatırlar. Segmanlar kanalların içinde sıkıştığında sızdırmazlık fonksiyonu artık sağlanamaz. Kompresyon segmanlarında yanma gazları içeriye kaçar, yağ segmanlarında yanma odasına yağ geçişi meydana gelir.

Sonuç: Piston sıkışması, yüksek aşınma ve yüksek yağ tüketimi

Giderilmesi: Hava filtresi bakımının düzenli olarak yapılması ve doğru motor yağının kullanılması.

Kaynak: Piston segmanları – Aşırı zorlu koşullarda sızdırmazlık (ms-motor-service.com – 50 003 928-08 – 03/10 TR) broşüründen derlenmiştir (Derleme Tarihi: 17/06/2011).