Diferansiyel dişli oranı bilinmeyen bir aracın diferansiyel dişli oranı nasıl tespit edilebilir?

Son dişli oranı bilinmeyen bir aracın son dişli oranı 3 şekilde tespit edilebilir. Bu yöntemler;

  • Kullanıcı el kitabına bakılarak,
  • Diferansiyel üzerine markalanmıştır. Ya da
  • Vites boş/nötr konuma alınır. Aracın diferansiyel bulunan aksındaki herhangi bir lastik yerden kesilene kadar kriko ile kaldırılır. Hem tekere hem de kardan miline referans çizgisi koyulur. Tekerleğin iki turuna karşılık şaft örneğin 3,8 tur yapıyorsa son dişli oranı 3,8/1’dir.

Araçlarda kardan mili (şaft) niçin kullanılır?

Transmisyonun çıkış milinden alınan hareketin diferansiyele ve diferansiyel aracılığı ile tekerleklere kadar iletilmesi için bir ara elemana ihtiyaç vardır. Bu eleman kardan milidir. Diğer bir adı da şaft olan kardan milinin vites kutusundan hareket alarak diğer aktarma organlarına iletebilmesi ve bağlantı sağlayabilmesi mafsallar üzerinden gerçekleşir. Kardan mili transmisyon çıkış miline sabit bir şekilde bağlanamaz.

Özetle şaftlar:

  • Hareketi vites kutusundan diferansiyele iletir.
  • Vites kutusu ile arka köprünün farklı yüksekliklerde konuşlandırabilmesine imkan sağlar.
  • Arka aksın yukarı aşağı hareket etmesini sağlar.