Heidegger’e göre teknik nedir?

Heidegger’e göre teknik, “poiesis”tir. Varlığa getirmedir. Şairane bir şeydir. Yaratışı taklittir. Yani bir çiçeğin açılışı gibi. Ama poiesis kendi kendine değil bir fail tarafından varlığa getirilmedir. Varlığa getirme tekniğin özüdür. Önce mühendisin düşünmesinde bulunan kavram yani yapay nesnenin formu madde üzerine giydirilerek kavram fiziksel varlığa kavuşturulmuş, görünüşe yani vücuda getirilmiş olmaktadır. Fizik dünyaya katılmaktadır.

Kaynak: Durmuş Günay ve Halil Özer, “Mühendis ve Mühendisliğin Konumu”, “IV Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, TMMOB-Makina Mühendisleri Odası, 01-03 Kasım 2001, MMO Yayın No: E/2001/288, Sayfa 83-94, YTÜ Oditoryumu, İstanbul.