Parktronik (park pilotu, parktronic) hakkında bilgi verebilir misiniz?

Parktronik (orjinal ifadesiyle Parktronic) ve park pilotu işlevsellik açısından aynı şeydir. Park yardımcı sistemleri, Mercedes tarafından “Parktronic“olarak ifade edilirken, Bosch Firması “park pilotu“demeyi yeğliyor. Park yardımcı sistemi, araç ile en yakın engel arasındaki mesafeyi ölçen ve bu mesafe hakkında doğru olarak karar vermek için sürücüye görsel ve işitsel sinyal veren bir sistemdir. Sistemde çamurluk üzerine yerleştirilmiş ses üstü (ultrasonic) algılayıcılar, bir gözetim modülü ve arka camın görüntü alanı içinde bir gösterge birimi bulunmaktadır. Ses üstü algılayıcılar, verici ve alıcı sistemler olup, tüm araçlarda aynı şekilde çalışırlar. Algılayıcılar aktif algılayıcılardır, algılayıcıyı içindeki bir elektronik birim algılayıcı diyaframında titreşim oluşturur ve bunları yayar. Geri gelen sinyaller alınır, büyütülür ve işlenerek sayısal şekilde kumanda modülüne iletilir. Aracın özelliğine göre iki, üç, veya dört adet ses üstü algılayıcı vardır. Bunların her birisinde ayrı bir fiş vardır ve modül tarafından tek tek devreye sokulurlar. Park yardımcı sisteminde kullanılan ses üstü algılayıcılarının geniş yayılma açısı aracın ötesinde yaklaşık 30 santimetreye uzanan bir alanın kapsanmasını sağlar. İkinci kuşak araçlarda, araç tasarımı ile daha iyi bir uyum sağlamak için algılayıcıları aracın gövde rengi ile aynı renkte boyanmıştır ve tampon içine gömülmüştür. Birinci kuşak sistemine sahip araçlarda kullanılan gösterge birimlerinde bir yeşil, bir sarı ve bir kırmızı uyarı lambası ile sesi ayarlanabilen bir uyarı zili vardır. Kapsama alanı 0-160 cm arasında dört bölgeye ayrılmıştır.

DISTRONIC ve PARKTRONIC nedir?

DISTRONIC: Otoban ve benzeri yollarda aracı belli bir hızda tutmak için sürücüye destek sunan bir sistem: Şayet önde başka bir araç bulunmuyorsa, sistem aynı TEMPOMATta olduğu gibi çalışır. Şayet önde giden bir araç bulunuyorsa, DISTRONIC daima ayarlanmış asgari mesafeyi korumanızı sağlayacak şekilde hızı otomatik olarak düzenler.