Otomotiv Sanayii Derneği Ekim 2014 / Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Derneği’nin her ay yayınladığı Dış Ticaret Raporu’nun Elim sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Özetle;

  1. 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artmış ve 19 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 11 milyar $ düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artmış, aksam parça ihracatı da yüzde 8 oranında artarak 8 milyar $ düzeyine yükselmiştir.
  2. 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 40 azalmış, otobüs, kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 10, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında artmıştır.

Daha fazla bilgi için;

2014-10 OSD Dis Ticaret Raporu

Otomotiv Pazarı Büyürken İthalat Artıyor

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) raporuna göre, 2013 yılı Nisan ayında bir önceki yıla göre toplam Pazar yüzde 17, otomobil pazarı ise yüzde 25 oranında artış gösterdi. Ancak otomotiv pazarı büyürken ithalatın payı son 10 yılda yüzde 68’den yüzde 79’a yükseldi. 

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından hazırlanan “Üretim – İhracat – Pazar Raporu” verilerine göre; otomotiv sanayii, ihracat, iç pazar ve bunlara bağlı olarak üretim açısından Nisan ayında hafif bir artış gösterdi. 2013 yılı Nisan ayında; bir önceki yıla göre toplam Pazar yüzde 17 oranında artarak 77.038 bin adet, toplam ihracat yüzde 14 oranında artarak 69.996 bin adet, toplam üretim ise yüzde 6 oranında artarak 93.308 adet olarak gerçekleşti.

Raporda öne çıkan en önemli veri ise; otomobil pazarında ithalatın pazar payının 2012 yılının ikinci yarısından sonra artarak devam etmesi oldu. Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Kudret Önen sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sektörümüzün Nisan ayında Pazar, Üretim ve İhracat açısından bir artış gösterdiğini görüyoruz. Özellikle de Pazar büyümeye devam ediyor. Ancak burada asıl önemli olan ithalatın hızlı bir artış göstermesidir. İç pazarda varolan artış otomobil talebi ile destekleniyor. Ancak otomobilde son 10 yılda yüzde 68 dolayında olan ithalat payı 2012 yılının  son çeyreğinden itibaren sürekli artarak yüzde 79 gibi yüksek bir noktaya ulaştı. Benzer şekilde hafif ticari araç talep yapısında da ithalatın payı önemli oranda arttı ve ortalama yüzde 43’den yüzde 46’ya yükseldi. Özellikle temel ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik daralmanın devam etmesi ve buna paralel talep artışının sınırlı kalması üretimimiz ve ihracatımız üzerinde olumsuz sonuçlar yaratıyor. Bu küresel gelişmelere paralel, ihracatın lokomotifi konumundaki sektörümüz AB’ndeki krizin olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve ihracatı artırmak için daha fazla alternatif pazarlara yönelmelidir” dedi.

Hafif ticari araç satışlarındaki durgunluğa da değinen Önen “ Otomobil satışları artarken, hafif ticari araç satışlarında durgunluk ve hatta gerileme devam ediyor. Bu durum tüm ticari araçlarda da izleniyor,  burada yalnız otobüslerde yerel yönetimlerin alımları ile artış devam ediyor” dedi

Otomotiv sektörü için 2013 ylı büyüme ve hamle yılı olacak…

Otomotivde hedefler büyüyor, yeni yatırımlar geliyor

Otomotiv Sanayii Derneği’nin, ‘39. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen 2012 yılında otomotiv sanayii, Avrupa Birliği’nde (AB) derinleşerek devam eden kriz nedeni ile ihracatı geriledi, iç pazarda talebin azalmasıyla doğru orantılı olarak da üretimini azalttı. 2013 yılı sanayimizin büyümeye, teknolojiye, insan gücüne ve inovasyona kısaca geleceğe yaptığı yatırımları artırdığı ve istikrarlı bir büyüme için gerekli hamleleri attığı bir yıl olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 39.su gerçekleştirilen Genel Kurul’da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın yanı sıra ODD, TAYSAD ve OİB başkanları ile sektör temsilcilerini misafir olarak ağırlayan OSD’nin 2013 Yan Sanayii ve İhracat Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.

Türk Otomotiv Sanayi’nin gelişimini ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamasını desteklemek üzere hizmet eden Otomotiv Sanayii Derneği 39. Genel Kurulu Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve diğer sektör derneklerinin başkanlarının katılımıyla 15 Mart’ta gerçekleşti.

Toplantıya katılan diğer dernek başkanlarının sanayiye ilişkin değerlendirmelerinin ardından kürsüye gelen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen otomotiv sanayinin 2012 ve 2013 yılını değerlendirerek sanayinin gelecek dönemdeki önemli gündem konularına değindi. Küresel ekonomideki olumsuz koşullara rağmen Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasi istikrarı dünyanın dikkatini çekmeye devam ettiğinin altını çizen Kudret Önen, “Türkiye istikrar ortamında gerek yurtiçi gerekse yurtdışı yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunuyor. Türkiye’nin küresel bir cazibe merkezi olmayı sürdürmesinde yeni teşviklerin de büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Teşvik sisteminde gerçekleştirilen yeni düzenlemeler için başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere hükümetimiz ve değerli bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Türk Otomotiv Sanayii’nin 2012 yılı rakamları ile ilgili bilgi veren Kudret Önen “2012 yılında, 2011 yılında yaşanan yüksek talebin aksine pazarın son aylarda yatay hale geldiğini ve 2010 yılı düzeyinde seyrederek normalleştiğini görüyoruz. 2010 yılında 793 bin, 2011 yılında toplam 911 bin olarak gerçekleşen Otomotiv Pazarı 2012 yılında küçülmeye geçti ve normalleşerek 818 bin adet olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz olumsuz küresel ekonomik koşullara rağmen, 2013 yılında öngörümüz, AB’nde derinleşerek devam eden kriz nedeni ile ihracatın gerilemesi, iç pazarda yatay bir talep hareketi ve buna bağlı olarak üretimin 1 milyon ya da 1 milyon 100 bin adet düzeyinde gerçekleşmesidir” dedi.

Otomotiv Sanayii’nin 2012 yılında 19 milyar Dolar’ı aşan ihracatı ile yine ihracat şampiyonu olduğunun altını çizen Önen “2013 yılının genel olarak 2012 ’den daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz. Ancak hedefimiz; yeni bir büyümenin öncesinde 2013 yılında otomotiv sanayii olarak insan kaynağına, ArGe’ye ve teknolojiye yatırım yapmak olacak” dedi. Şimdiden pek çok firmanın yatırım planlarını hayata geçirmeye başladığını kaydeden Önen, sanayinin önemli gündem maddelerinin üzerinden geçti.

2013 yılında planlan ArGe alt yapı çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanarak yurt dışında yapılan test ve ArGe çalışmalarının yurt içinde yapılarak, sanayimizin önemli bir kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacağını belirten Başkan Kudret Önen, çevreye duyarlı vergilendirmenin önemine dikkat çekti. Önen, “Tekerlekli motorlu taşıtlar parkında daha az karbon emisyonu sağlamak üzere, çok yaşlı araçların parktan çıkışını teşvik edecek entegre önlemlerin alınması ve parka yeni girecek düşük karbon emisyonlu çevre dostu araçların teşvik edilmesi gerektiği” nin altını çizdi.

Türkiye’nin 2023 vizyonunda ekonominin taşıyıcı sanayi sektörlerinden olan otomotiv sanayiinin 3-4 kat büyümesinin, 4 milyon üretimin yanı sıra 3 milyonluk ihracat hedeflendiğini söyleyen Önen, bu hedeflere ulaşmak için ihracat artışının yanı sıra iç pazarın da paralel büyütülmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Pazarda son aylardaki önemli gelişmelerden de bahseden Kudret Önen, 2013’ün ilk iki ayında otomobil satışlarında ithalatın aldığı payın artışına dikkati çekerek, bunun takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Önen’in konuşmasının ardından Ekonomi Bakanı Çağlayan, Türkiye ekonomisi ve otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaları takiben OSD Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri töreni gerçekleşerek ödüller sahiplerine verildi.

 

Otomotiv sanayinde dış ticaret fazlası…

Otomotiv Sanayii Derneği’nin Raporu’na göre 2012’nin ilk 4 ayında otomotiv sanayii 1 milyar 269 milyon Dolar dış ticaret fazlası kaydetti.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin 2012 yılının ilk 4 ayına yönelik olarak hazırladığı Dış Ticaret Raporu verilerine göre otomotiv sanayinde ihracat oranları yükselirken ithalat rakamları düşüş eğilimi gösterdi. 2012 yılının Ocak-Nisan döneminde otomotiv sanayinde ihracat yüzde 1’lik artış ile 5 milyar 397 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşirken ithalat ise yüzde 36’lık gerileme ile 4 milyar 128 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Düşen ithalat ve artan ihracat rakamları doğrultusunda otomotiv sanayii 1 milyar 269 milyon seviyesinde dış ticaret fazlası verdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Otomotiv sektörü hem üretim, hem ithalat hem de ihracat düşünüldüğünde Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Özellikle de küresel ekonomik krizin hâkim olduğu dünya piyasaları göz önüne alındığında ülkenin cari açık pozisyonu üzerinde sektörün önemli etkileri buluyor. Bu nedenle otomotiv sanayinin son dönemde gösterdiği performans cari açık konusunda olumlu bir tablo çiziyor” dedi.

Ağırlıkla AB ülkelerinde etkili olan ekonomik krize bağlı olarak gerileyen ihracat rakamları ile ilgili de bilgi veren Önen “2011 yılında motorlu araçlar ile bunların aksam ve parçalarını kapsayan GTİP 87.00  ürünlerinde 1 milyar 378 milyon Dolar düzeyinde olan dış ticaret açığı, 2012 yılının ilk 4 aylık döneminde 1 milyar 269 milyon Dolar dış ticaret fazlası olarak gerçekleşti” dedi.

Bu durumu, son dönemde ülke ekonomimizin en büyük sorunu haline gelen cari açık konusunda ekonomik performansımıza olumlu katkı sağlayacak bir gelişme olarak nitelendiren Önen, kaydedilen dış ticaret fazlasının önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini ve cari açık konusunda sektörümüzün ekonomiye olan olumlu katkısının yine yıl boyunca devam edeceği görüşünde olduklarını ifade etti.

Raporda öne çıkan diğer rakamsal verilere göre ise; 2011 yılına göre 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 10 artarken ithalatı yüzde 3 oranında azalmış ve bu nedenle dış ticaret açığı da yüzde 25 azaldı. Buna karşılık otomotiv sanayinde ise ihracat yüzde 1 oranında artarken ithalat yüzde 36 gibi önemli bir oranda azaldı. Bu da dış ticaret fazlasının önemli oranda artmasına neden oldu.

2012 yılı Nisan ayı itibariyle Mart ayına göre ihracat yüzde 9 oranında ithalat ise yüzde 1 oranında azaldı. 2012 Nisan ayında ihracat 1 milyar 375 milyon Dolar ithalat ise 1 milyar 183 milyon Dolar düzeyine ulaştıktan sonra bu ayda dış ticaret fazlası 192 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv sanayiinde 2012 yılı Nisan ayı itibariyle Mart ayına göre ihracatta düşüş olmasına rağmen dış ticaret fazlası devam etmekte.

GTİP 87.00 kapsamındaki otomotiv sanayii ürünlerinde 1996–2004 yıllarında 14 milyar 315 milyon Dolar olan dış ticaret açığı 2005-2011 yılları arasında 10 milyar 824 milyon Dolar dış ticaret fazlası olarak gerçekleşti. Ancak 2011 yılında konjoktürel olarak 1 milyar 378 milyon Dolar dış ticaret açığı ortaya çıktı. Bu durum büyük oranda motorlu taşıt araçları ithalatındaki artıştan kaynaklanmakta. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayiinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayii dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içeriyor

Taşıt üretimi Ekim ayında yavaşladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre ekim ayında toplam taşıt aracı üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında gerileyerek 103 bin 543 adede düştü.

OSD, otomotiv sanayinin ocak-ekim dönemi sonuçlarını açıkladı. OSD verilerine göre, yılın 10 aylık döneminde taşıt aracı üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 987 bin 293 adede çıktı. Aynı dönem otomobil üretimi de yüzde 7 artarak 536 bin 909 adede yükseldi.

Ekim ayında ise toplam üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 gerileyerek 103 bin 543 adede düşerken, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 4 artışla 60 bin 172 adede çıktı.

Bu yıl ocak-ekim döneminde üretim büyük kamyonda yüzde 84, midibüste yüzde 39, otobüste yüzde 36, küçük kamyonda yüzde 32, minibüste yüzde 29 ve kamyonette yüzde 11 oranında arttı. Bu dönemde, traktör üretimi ise yüzde 53 oranında artarak 38 bin adet oldu.

Satışlar 10 aylık dönemde arttı

Yılın 10 aylık döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artarak 707 bin 493 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 459 bin 611 adede çıktı.

Ekim ayında ise toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 oranında azalarak 72 bin 411 adede düştü. OSD’nin değerlendirmesinde, ”Bu durum, kredi hacmini daraltmaya yönelik olarak Merkez Bankası’nın ekonomiyi soğutmak amacıyla kredileri daraltma üzere almış olduğu kararlar yanında, Türk Lirasındaki değer kaybının özellikle otomobil satışlarındaki artış hızını olumsuz olarak etkilemeye devam ettiğini gösteriyor” denildi.

2011 yılı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarındaki artış yüzde 18 düzeyinde gerçekleşti ve pazar 211 bin adet düzeyine yükseldi. Ekim ayında ise hafif ticari araç pazarı yüzde 18 oranında azalarak 21 bin adet düzeyine geriledi.

OSD değerlendirmesinde, ”Eylül ayı ile kıyaslandığında ekim ayındaki düşüşün daha etkili olduğu görülüyor. Bu durum hafif ticari araç satışlarında ÖTV oranlarındaki artışın olumsuz etkisinin başlangıcı olarak değerlendirilebilir” ifadesine yer verildi.

Kamyon pazarı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 oranında artarak 32 bin adet düzeyinde, otobüs pazarı da yüzde 85 oranında artarak 2 bin 163 adet düzeyinde gerçekleşti.

Yılın 10 aylık döneminde ağır ticari araç pazarı yüzde 64 oranında artarak 37 bin adede yükseldi.

İhracat arttı

Ocak-ekim döneminde toplam otomotiv sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artarken, otomobil ihracatı değişmedi. Yılın 10 aylık döneminde toplam ihracat 662 bin adet, otomobil ihracatı ise 371 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Ekim ayında ise önceki yılın aynı ayına göre toplam ihracat yüzde 1 oranında düşerek 68 bin 945 adede gerilerken, otomobil ihracatı ise yüzde 3 oranında artışla 40 bin 76 adet olarak gerçekleşti.

AA, haber7

Satılan otomobillerde ithal payı yüzde 70 bandında

Türkiye’de, bu yılın ilk 6 ayında satılan her 100 otomobilden 70’i ithal, 30’u yerli üretim modellerden oluşurken, ithal otomobilde 2004’teki yüzde 71’lik rekor orana yaklaşıldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ile Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de bu yılın Ocak-Haziran döneminde satılan her 100 ticari araçtan ise 55’i yerli üretim modeller arasından tercih edildi.
Binek araçlarda ise ithal egemenliği devam etti. İthal otomobiller Türkiye’de satışların yüzde 70’inden pay alırken, yerli üretim yüzde 30’larda kaldı.
Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,32 oranında artarak, 421 bin 43 adet olarak gerçekleşti.
Yine bu yılın ilk 6 ayında otomobil satışları yüzde 55,52 oranında artarak 289 bin 746 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 42,79 artarak 131 bin 297 adete ulaştı.
Bu sonuçlar, 760 bin 913 adetle tüm zamanların satış rekorunu geçen yıl kıran Türk otomotiv pazarının bu yıl da yeni bir rekor satış beklentisi oluşturdu.
Öte yandan, 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde 7 milyar 186 milyon dolar ithalata karşılık 6 milyar 597 milyon dolar ihracat gerçekleşti ve bu dönemdeki dış ticaret açığı 589 milyon dolar düzeyinde oldu.
2010 yılı aynı dönemde ise ithalat 4 milyar 209 milyon dolar ihracat ise 5 milyar 901 milyon dolar olarak, dış ticaret fazlası 1 milyar 692 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bir önceki yıla göre, 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 20 artarken ithalatı yüzde 44 oranında arttı dış ticaret açığı da yüzde 90 artış gösterdi.
Yerli Binekte Renault Lider
Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye otomotiv pazarında satılan araçların yerlilik oranlarına bakıldığında ise otomobil tarafında ithal model satışlarının ağırlığını korurken, bu dönemde satılan her 100 araçtan 70’ini ithal modellerden oluştu. Hafif ticari de ise durum daha çok yerli üretim modelleri lehine olurken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde satılan her 100 hafif ticari araçtan 55’ini yerli oldu.
2011 yılının Ocak-Haziran döneminde satılan 289 bin 746 adet otomobilin 200 bin 145 adedi ithal olurken, 89 bin 601 adedi de yerli model satışı olarak gerçekleşti. Yine aynı dönemde 131 bin 297 adetlik toplam hafif ticari araç satışının 73 bin 343 adetinin yerli, 57 bin 954 adedi ise ithal modellerden oluştu.
Binek otomobil satışlarındaki yerli ve ithal modellere bakıldığında, Renault’nun bundan önce de olduğu gibi yerlilik oranında açık ara önde olduğu görülüyor. Renault bu yılın ilk yarısında sattığı 45 bin 895 adet binek otomobilin 42 bin 501’ini yerli modeller oluşturdu.
Fiat’ın, 29 bin 971 adetlik binek otomobil satışının 23 bin 114 adedi yerli, Hyundai’nin ise 22 bin 387 adetlik binek otomobil satışının 16 bin 158 adedini de yerli modeller oluşturdu.
Bu yılın ilk 6 ayında 41 bin 840 adetlik toplam araç satış gerçekleştiren Volkswagen ile 10 bin 321 adetlik satış yapan Chevrolet Türkiye’de üretim yapmadıklarından satışlarının yüzde 100’ünü ithal modellerden gerçekleştirdi.
Yine aynı dönemde 17 bin 148 adet araç satan Toyota’nın 13 bin 159 adedini ve Citroen toplam 15 bin 591 adetlik satışının 12 bin 15 adedini ithal modeller oluşturdu.
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde Ford 31 bin 794 adet, Opel 34 bin 81 adet, Peugeot 13 bin 523 adet, Hyundai 7 bin 749 adet ithal otomobil sattı.
Fiat, Renault, Hyundai’nın toplam araç satışlarının çoğunluğunu ise yerli modeller oluşturdu. İlk 6 ayda Fiat’ın 64 bin 53 adet satışında ithal modellerin sayısı 9 bin 490 adedi ithal modellerden oluşurken, Renault’nun toplam 58 bin 428 adet otomobil satışı içinde 15 bin 927 adedi, Hyundai’nin 23 bin 908 adet satışında 7 bin 749 adedi ithal modeller satışlarından gerçekleşti. Ford ise bu dönemde sattığı 64 bin 401 adet toplam araç satışının 31 bin 607 adedi yerli modellerden oluştu.
Hafif Ticaride Ağırlık Yerli Modellerde
2011’in ilk yarısında hafif ticari araç satışları incelendiğinde ise satılan 162 bin 944 adet aracın 131 bin 297 adedi yerli, 57 bin 954 adedi ise ithal modellerden oluştu.
Ocak-Haziran döneminde, Ford ve Fiat’ın ticari araç üretimlerinin desteğiyle satışta yerli ağırlığı korunurken, bu dönemde Ford 31 bin 607 adet, Fiat da 31 bin 449 adet yerli hafif ticari araç sattı.
Aynı dönemde, binek ve hafif ticaride yerli satışlarında sıralama Fiat, Renault, Hyundai, Ford, şeklinde oldu.
Toplamda da ithal ağırlıklı
2011 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen 421 bin 43 adet toplam satışın 258 bin 99 adedi ithal, 162 bin 944 adedi ise yerli model oldu, böylece toplam araç satışlarının yüzde 70’i ithal, yüzde 30’ı yerli araçlardan meydana geldi.
Bu yılın ocak-haziran döneminde toplam satışlardaki yerlilik oranlarına bakıldığında, Fiat toplam satışlarının yüzde 85’ini, Renault yaklaşık yüzde 75’ini ve Hyundai ise yaklaşık yüzde 70’ini yerli üretim modellerden gerçekleştirdi.
Volkswagen ve Chevrolet satışlarının yüzde 100’ünü ithal modellerden gerçekleştirirken, bu iki markayı yüzde 95 ithal satış oranı ile Opel, yaklaşık yüzde 80’lik ithal oranı ile Toyota ve Citroen, yüzde 75’lik ithal satış oranı ile Peuget ve yüzde 50’lik ithal satış oranı ile de Ford takip etti.
2001-2011 yılları arasındaki otomobil satışlarının yerli, ithal ve toplam dağılımı şöyle gerçekleşti:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Yerli 29.408 11.919 21.806 69.438 60.155 60.666 46.237 55.727 64.339 59.686 89.601
İthal 33.056 16.566 41.945 166.233 126.167 139.445 92.894 108.718 125.357 126.619 200.145
Toplam 62.464 28.485 63.751 235.671 186.322 200.111 139.131 164.445 189.696 186.305 289.746
İthalat (%) 53 58 66 71 68 70 67 66 66 68 69
Kaynak: AA’dan Haber7.com’a alıntılanılan “Satılan her 100 otomobilden 70’i ithal” konulu yazıdan alınmıştır (21/07/2011).

Anahtar kelimeler: Otomobilde ithal payı, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ticari araç, Türkiye Otomotiv pazarı