Kirletici maddelerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri nasıl tanımlanır?

Yanma ürünü zararlı maddelerin inan sağlığına olumsuz etkileri alınış sürelerine ve miktarlarına göre değişmektedir. Bu konsantrasyonlar üç şekilde tanımlanır.

MAK (Max. Atm. Kons.): Sürekli solunum sonucunda zarar vermeyecek miktar.

MİK (Max. İşyeri Kons.): 8 saat süre ile solunumu sonucu zarar vermeyecek miktar.

DTK (Doğrudan Tehlike Kons.): Çok kısa süre içinde tehlike doğuracak miktar.

Aracın yaşı atmosfere atılan kirleticilerin oranını artırır mı?

Yeni kullanıma girmiş veya revizyon görmüş taşıtlarda sürtünme kayıpları, bazı hareket eden parçalardaki tolerans ve alışma durumlarından dolayı yüksek olabilir. Piston-silindir toleransları oldukça önemlidir. Alışma süresince, aşınma düzenli olarak artar. Mevcut taşıtlarda tam alışma için taşıtın 20.000 km kullanılması gerekebilir. Yeni bir taşıtın yakıt tüketimi % 10 kadar daha fazla olabilmektedir. Başlıca motor ve aktarma organları elemanlarının, az aşınma ve uzun süreli dayanıklılık özelliklerine zarar vermeden, daha hızlı alıştırılması yöntemleri geliştirmeye açıktır.
Araç yaşı, kirleticiler üzerinde oldukça önemli etkilere sahiptir. Aracın yaşının büyümesi ile egzoz emisyonlarında artış olur. Ayrıca aracın yaşının artması demek teknolojisinin de demode olması demektir. Motor bakım ve onanırımın yeterince yapılmaması ise karbon monoksit ve hidrokarbon emisyonlarında % 25-50 oranında artışa neden olmaktadır.
Sonuç olarak; aracın km’si arttıkça ve yaşı büyüdükçe tüketeceği yakıt miktarı ve egzozdan atacağı kirletici miktarı artar. Aynı model sıfır yaşındaki bir araç, 5 yaşındaki bir araca göre atmosfere yaklaşık % 30 daha fazla kirletici atar. Ayrıca daha fazla yakıt tüketir.