Katık ve katık stabilitesi nedir?

Katık: Başlangıçta madeni yağda bulunmayan veya belli bir miktarda bulunan, yağlara istenen bazı özellikleri kazandırmak, mevcut özelliklerini geliştirmek, istenmeyen bazı özelliklerini minimuma indirmek veya yok etmek amacıyla ilave edilen maddelere “katık” denir.
Katık stabilitesi: Katıkların kullanım ve depolama esnasında performanslarını koruyabilme yeteneğidir.
Kaynak: Madeni Yağlar Sözlüğü, Petrol Ofisi Web Sitesi.