2014 Yılı Otomotiv Sektörü Ocak-Nisan Dönemi Rakamları Nasıl Değişti?

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 25 oranında azalarak 179 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş yüzde 23 düzeyinde oldu ve pazar 132 bin adede geriledi.

PAZAR:

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 25 oranında azalarak 179 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş yüzde 23 düzeyinde oldu ve pazar 132 bin adede geriledi.

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azaldı ve pazar 36 bin adet düzeyine geriledi.

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 7 oranında azaldı ve pazar 11.802 adet düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılında 2013 yılı aynı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 1 oranında artarak 8.976 adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı ise yüzde 68 gibi önemli oranda azaldı ve 561 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 7,7 azalırken otomobil pazarı yüzde 6,4 oranında arttı. Hafif ticari araçlar (HTA) pazarı yüzde 38,1 oranında azaldı. Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 4,3 otobüs pazarı ise yüzde 15,1 oranında düşüş gösterdi.

Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2014 Ocak-Nisan döneminde yüzde 75 düzeyinde gerçekleşti.

Öte yandan bu ayda ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 48 düzeyinde gerçekleşti.

İHRACAT

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı yüzde 4 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında arttı. 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam ihracat 286 bin adet, otomobil ihracatı ise 192 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 25 azalış ile 94 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise değişmedi ve 4.729 adet oldu.

ÜRETİM

2014 Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 4 oranında azaldı, otomobil üretimi ise yüzde 18oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 354 bin adet, otomobil üretimi ise 229 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim minibüste yüzde 28, kamyonette yüzde 31, otobüste yüzde 25, küçük kamyonda yüzde 17, büyük kamyonda yüzde 4 oranında azaldı, midibüste ise yüzde 30 oranında arttı.

Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 25 oranında artarak 16.100 adet oldu.

OTOMOTİV SANAYİİ 2014 YILI OCAK-NISAN DÖNEMİ SONUÇLARI

PAZAR

 • 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam satışlar 179 bin adet oldu ve toplam pazar 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 25 oranında azaldı.
 • 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 23 oranın da azaldı ve 132 bin adet düzeyine geriledi.
 • 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 23, ithal otomobil satışları ise yüzde 26, yerli otomobil satışları ise yüzde 11 oranında azaldı.
 • İthalatın pazar payı, 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 75 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.
 • 2003–2014 yılları Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
 • 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 33, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 39, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 27 oranında azaldı.
 • İthalatın pazar payı, 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 51 oldu.

ÜRETİM

 • 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam 354 bin adet taşıt aracı üretildi.

 

 • 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam üretim, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azaldı. Bu önemde, üretimin yüzde 80 ini oluşturan 286 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.
 • 2013 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2014 yılı ilk dört ayda:

Minibüste                               yüzde 28

Kamyonette                           yüzde 31

Otobüste                                yüzde 25

K. Kamyonda                        yüzde 17

B. Kamyonda                        yüzde  4 oranında azaldı.

Midibüste                              yüzde 30 oranında arttı.

 

 • 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil üretimi, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 229 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör üretimi yüzde 25 oranında artarak 16.100 adet oldu.

İHRACAT

 • 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde 192 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 286 bin adet taşıt ihraç edildi. 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 oranında arttı.
 • Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde ayında toplam ihracat, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 12 oranında arttı ve 7,7 milyar $ oldu.
 • Bu dönemde, toplam ana sanayi ihracatı yüzde 11, yan sanayi ihracatı ise yüzde 14 oranında arttı.
 • Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2014 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında birinci sırada yer aldı

Otomobil pazarı hız kesti!

2014 yılı Ocak ayında toplam pazar, 2013 yılı aynı ayına göre yüzde 8 oranında azalarak 34 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı ayda otomobil pazarındaki düşüş yüzde 6 düzeyinde oldu ve pazar 24 bin adede geriledi.

2014 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azaldı ve pazar 8.302 adet düzeyine geriledi.

2014 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı değişmedi ve pazar 1.618 adet düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılında 2013 yılı aynı ayına göre kamyon pazarı yüzde 4 oranında artarak 1.115 adet düzeyine yükselirken, otobüs pazarı ise yüzde 59 gibi önemli oranda azaldı ve 142 adete geriledi..

Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 11,4 otomobil pazarı yüzde 29,8 artarken, hafif ticari araçlar (HTA) pazarı yüzde 17,8 oranında azaldı. Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 26,7 azalırken otobüs pazarı ise yüzde 25,7 oranında artış gösterdi.

İHRACAT

2014 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı yüzde 11 oranında azaldı, otomobil ihracatı ise yüzde 28 oranında arttı. 2014 yılı Ocak ayında toplam ihracat 51 bin adet, otomobil ihracatı ise 36 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu ayda, ticari araç ihracatı ise yüzde 48 azalış ile 15 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise yüzde 10 oranında arttı ve 864 adet düzeyine yükseldi.

ÜRETİM

2014 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam üretim yüzde 10 oranında azaldı, otomobil üretimi ise yüzde 30 oranında arttı. Bu ayda, toplam üretim 75 bin adet, otomobil üretimi ise 52 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2014 yılı Ocak ayında üretim minibüste yüzde 53, kamyonette yüzde 51,küçük kamyonda yüzde 45, otobüste yüzde 38 oranında azaldı,  midibüste yüzde 49 oranında arttı,  büyük kamyonda ise yüzde 10 oranında arttı.

Bu ayda, traktör üretimi yüzde 13 oranında artarak 3.402 bin adet oldu.

OTOMOTİV SANAYİİ 2014 YILI OCAK AYI SONUÇLARI

PAZAR

 • 2014 yılı Ocak ayında geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 8, ithal otomobil satışları ise yüzde 7, yerli otomobil satışları ise yüzde 3 oranında azaldı.
 • İthalatın pazar payı, 2014 yılı Ocak ayında yüzde 75 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.
 • 2014 yılı Ocak ayında, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 14, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 33 oranında azaldı, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 15 oranında arttı.
 • İthalatın pazar payı, 2014 yılı Ocak ayında yüzde 52 oldu.

ÜRETİM

 • 2014 yılı Ocak ayında toplam 75 bin adet taşıt aracı üretildi.
 • 2014 yılı Ocak ayında toplam üretim, 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azaldı. Bu ayda, üretimin yüzde 68 ini oluşturan 51 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.
  • 2013 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2014 yılı ilk ayda:

K. Kamyonda                        yüzde  45

Otobüste                                yüzde  38

Minibüste                               yüzde  53

Kamyonette                           yüzde  51 oranında azaldı.

Midibüste                              yüzde  49

B. Kamyonda                        yüzde  10  oranında arttı.

 

İHRACAT

 • 2014 yılı Ocak ayında36 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 51 bin adet taşıt ihraç edildi. 2014 yılı Ocak ayında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2013 yılı aynı ayına göre yüzde 11 oranında azaldı.
 • Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, 2014 yılı Ocak ayında toplam ihracat, 2013 yılı aynı ayına göre yüzde 9 oranında arttı ve 1,6 milyar $ oldu.
 • Bu ayda, toplam ana sanayi ihracatı yüzde 1, yan sanayi ihracatı ise yüzde 17 oranında arttı.

Otomotiv Sektöründe Hareketlilik!

PAZAR

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 323 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 21 düzeyinde gerçekleşti ve pazar 234 bin adede yükseldi.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azaldı ve pazar 74 bin adet oldu.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 2 oranında arttı ve 16 bin adede yükseldi. 2013 yılında 2012 yılı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 9 oranında azalarak 12 bin adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı ise özellikle kent içi yolcu taşımacılığı talebindeki olumlu gelişmeler nedeni ile yüzde 142 gibi önemli oranda arttı ve 2.241 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 30,8 ve otomobil pazarı yüzde 53,6 artarken, hafif ticari araçlar (HTA) pazarı yüzde 8,5 azaldı. Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre çok az değişim varken otobüs pazarı ise yerel yönetim alımları ile yüzde 206 artış gösterdi.

Otomobil pazarında 2012 yılının ikinci yarısından sonra başlayan ithalatın pazar payı artışı devam etti ve 2013 Mayıs ayında yüzde 78’e ulaştı.

Öte yandan bu ay da yerli hafif ticari araçların pazar payı gerilemeye devam etti.

İHRACAT

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı yüzde 7, otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında arttı. 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracat 351 bin adet, otomobil ihracatı ise 196 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 9 artış ile 155 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise yüzde 12 oranında azaldı ve 6.002 adet düzeyine geriledi.

ÜRETİM

2013 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim değişmedi, otomobil üretimi ise yüzde 4 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 467 bin adet, otomobil üretimi ise 248 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim midibüste yüzde 44, minibüste yüzde 42, otobüste yüzde 36, küçük kamyonda yüzde 22, kamyonette yüzde 2 oranında arttı, büyük kamyonda ise yüzde 11 oranında azaldı.

Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 26 oranında azalarak 16.275 adet oldu.

 

OTOMOTİV SANAYİİ 2013 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİ SONUÇLARI

PAZAR

 • 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam satışlar 323 bin adet oldu ve toplam pazar 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 13 oranında arttı.
 • 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde

21 oranında arttı ve 234 bin adet düzeyine yükseldi.

 • 2003–2013 yılları Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
 • 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 21, ithal otomobil satışları ise yüzde 34 oranında arttı, yerli otomobil satışları ise yüzde 11 oranında azaldı.
 • İthalatın pazar dönemi 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 78 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.
 • 2003–2013 yılları Ocak-Mayıs döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
 • 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 3, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 9 oranında azaldı, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 5 oranında arttı.
 • İthalatın pazar dönemi 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 48 oldu.

ÜRETİM

 • 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam 467 bin adet taşıt aracı üretildi.
 • 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim, 2012 yılı aynı dönemine göre değişmedi. Bu dönemde, üretimin yüzde 75 ini oluşturan 351 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.
 • 2012 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2013 yılı ilk beş ayda:

Midibüste                              yüzde  44

Minibüste                               yüzde  42

Otobüs                                   yüzde  36

K. Kamyonda                        yüzde  22

Kamyonette                           yüzde    2 oranında arttı

B. Kamyonda                        yüzde   11 oranında azaldı.

 • 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil üretimi, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azalarak 248 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde traktör üretimi yüzde 26 oranında azalarak 16 bin adet oldu.

İHRACAT

 • 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde 196 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 351 bin adet taşıt ihraç edildi. 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 oranında arttı.
 • Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracat, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 oranında arttı ve 8,8 milyar $ oldu.
 • Bu ayda, toplam ana sanayi ihracatı yüzde 3, yan sanayi ihracatı ise yüzde 5 oranında arttı.
  • Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2013 yılı Ocak-Mayıs dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında birinci sırada yer aldı.

2013 Şubat Ayı 2013 yılı Şubat Ayı Otomotiv Sektörü’nde durum…

2013 yılı Şubat Ayı Otomotiv Sektörü Üretim, Satış, İthalat, İhracat Değerlendirme Raporu

PAZAR

2013 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 88 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı ayda otomobil pazarındaki artış yüzde 25 düzeyinde gerçekleşti ve otomobil pazarı 63 bin adede yükseldi.

2013 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarındaki artış yüzde 3 oranında gerçekleşti ve pazar 21 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 1 oranında arttı ve 4.195 adet oldu. 2013 yılında 2012 yılı Ocak-Şubat dönemine göre kamyon pazarı yüzde 16 oranında azalarak 2.970 adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı ise özellikle kent içi talebindeki olumlu gelişmeler nedeni ile yüzde 274 gibi önemli oranda arttı ve 774 adet oldu.

İHRACAT

2013 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı yüzde 5 oranında arttı, otomobil ihracatı yüzde 2 oranında azaldı. 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracat 131 bin adet, otomobil ihracatı ise 69 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 14 artış ile 62 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise yüzde 4 oranında azaldı ve 2.115 adet düzeyine geriledi.

ÜRETİM

2013 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 1 otomobil üretimi ise yüzde 10 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 177 bin adede, otomobil üretimi ise 89 bin adede geriledi.

2013 yılı Ocak-Şubat döneminde üretim midibüste yüzde 71, otobüste ve minibüste yüzde 60, küçük kamyonda yüzde 43,  kamyonette yüzde 8 oranında arttı, büyük kamyonda ise yüzde 6 oranında azaldı.

Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 26 oranında azalarak 6.040 adet oldu.

 • 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar 88 bin adet oldu ve toplam pazar 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 17 oranında arttı.
 • 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil satışları, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttı ve 63 bin adet düzeyine yükseldi.
 • 2003–2013 yılları Ocak-Şubat döneminde otomobil satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
 • 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 25, ithal otomobil satışları ise yüzde 44 oranında arttı, yerli otomobil satışları ise yüzde 13 oranında azaldı.
 • İthalatın pazar dönemi 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 77 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.
 • 2003–2013 yılları Ocak-Şubat döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
 • 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 3 oranında, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 16 oranında arttı, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 11 oranında azaldı.
 • İthalatın pazar dönemi 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 42 oldu.

ÜRETİM

 • 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam 177 bin adet taşıt aracı üretildi.
 • 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam üretim, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaldı. Bu dönemde, üretimin yüzde 73 ünü oluşturan 130 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.
 • 2012 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2013 yılı ilk iki ayda:

Minibüste                               yüzde  71

Otobüs ve Midibüste               yüzde  60

K. Kamyonda                         yüzde  43

Kamyonette                            yüzde    8   oranında arttı

B. Kamyonda                         yüzde    6  oranında azaldı.

 • 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil üretimi, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azalarak 89 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör üretimi yüzde 26 oranında azalarak 6.040 adet oldu.

İHRACAT

 • 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde 69 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 130 bin adet taşıt ihraç edildi. 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 5 oranında arttı.
 • Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracat, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 2 oranında arttı ve 3,3 milyar $ oldu.
 • Bu ayda, toplam ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında azaldı, yan sanayi ihracatı ise yüzde 6 oranında arttı.
  • Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2013 yılı Ocak-Şubat dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında birinci sırada yer aldı.

 

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam otomotiv pazarı, 2011 yılı aynı dönemine göre yüzde 12 oranında daraldı

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam pazar, 2011 yılı aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 621 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş yüzde 8 düzeyinde gerçekleşti ve pazar 423 bin adede geriledi.

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 21 oranında gerçekleşti ve pazar 168 bin adet düzeyine geriledi.

Geçen yıl ile kıyaslandığında, hafif ticari araçlardaki ÖTV artışı nedeni ile satışlardaki düşüşün 2012 yılı Ekim ayında da devam ettiği görülüyor.

Ağır ticari araç talebinde de gerileme devam ediyor. 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 16 oranında daraldı ve 31 bin adet düzeyinde gerçekleşti 2012 yılında 2011 yılı ilk 10 aylık döneme göre kamyon pazarı yüzde 17 oranında azaldı ve 27 bin adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı ise yüzde 5 oranında azaldı ve 1.953 adet oldu.

İHRACAT

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv sanayi yüzde 10, otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azaldı. 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam ihracat 596 bin adet, otomobil ihracatı ise 338 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 düşüş ile 259 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise yüzde75 gibi önemli oranda arttı ve 13 bin adet düzeyine yükseldi.

ÜRETİM

İç ve dış pazarlardaki talep azalması üretime de yansıdı, 2012 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 10, otomobil üretimi ise yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 885 bin adede, otomobil üretimi ise 479 bin adede geriledi.

2012 yılı Ocak-Ekim döneminde üretim minibüste yüzde 32, midibüste yüzde 19 oranında arttı. Küçük kamyonda yüzde 32, büyük kamyonda yüzde 15, kamyonette yüzde 12 ve otobüste yüzde 6 oranında azaldı.

Ticari araçlar ve özellikle ÖTV artışına maruz kalan hafif ticari araçlarda, 2011 yılı son aylarında başlayan talep azalmasının giderek büyüyen boyutu, 2012 yılı ilk 10 aylık dönemde de ihracattaki daralma ile birlikte üretimi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 1 oranında azalarak 38 bin adet oldu.

2012 eylül ayı sektördeki üretim, satış, ithalat ve ihracat…

2012 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam pazar, 2011 yılı aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 559 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş yüzde 8 düzeyinde gerçekleşti ve pazar 380 bin adede geriledi.

2012 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 21 oranında gerçekleşti ve pazar 151 bin adet düzeyine geriledi.

Geçen yıl ile kıyaslandığında, hafif ticari araçlardaki ÖTV artışı nedeni ile satışlardaki düşüşün 2012 yılı Eylül ayında da devam ettiği görülüyor.

Ağır ticari araç talebinde de gerileme devam ediyor. 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 16 oranında daraldı ve 28 bin adet düzeyinde gerçekleşti 2012 yılında 2011 yılı ilk 9 aylık döneme göre kamyon pazarı yüzde 17 oranında azaldı ve 24 bin adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı da yüzde 8 oranında azaldı ve 1.729 adet oldu.

İHRACAT

2012 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv sanayi ve otomobil ihracatı yüzde 10 oranında azaldı. 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat 536 bin adet, otomobil ihracatı ise 300 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 10 düşüş ile 236 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise yüzde 84 gibi önemli oranda arttı ve 12 bin adet düzeyine yükseldi.

ÜRETİM

İç ve dış pazarlardaki talep azalması üretime de yansıdı, 2012 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ve otomobil üretimi yüzde 10 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 794 bin adede, otomobil üretimi ise 428 bin adede geriledi.

2012 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim minibüste yüzde 33, midibüste yüzde 17 oranında arttı. Küçük kamyonda yüzde 32, büyük kamyonda yüzde 13, kamyonette yüzde 12, otobüste yüzde 4 oranında azaldı.

Ticari araçlar ve özellikle ÖTV artışına maruz kalan hafif ticari araçlarda, 2011 yılı son aylarında başlayan talep azalmasının giderek büyüyen boyutu, 2012 yılı ilk 9 aylık dönemde de ihracattaki daralma ile birlikte üretimi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu dönemde, traktör üretimi ise yüzde 3 oranında artarak 35 bin adet oldu.

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Yayınlandı

UİB, OAİB ve TİM verilerine göre Ağustos 2012 otomotiv sanayi ihracatı ile TÜİK verilerine göre GTİP 87.00 kapsamındaki sanayimiz ürünlerinin Temmuz 2012 dış ticaret verileri açıklandı.
Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre:
2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında azalmış ve 12,7 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 7,2 milyar $ düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azalmış, aksam parça ihracatı ise yüzde 1 oranında azalarak 5,4 milyar $ düzeyine yükselmiştir. 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2011 yılı aynı dönemine göre kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 19, otomobil ihracatı yüzde 9 otobüs ihracatı yüzde 8 oranında azalmış, midibüs-minibüs ihracatı ise yüzde 25 oranında artmıştır denildi.
Otomotiv endüstrisinin ihracatı % 6 oranında düştü
TİM verilerine göre Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2012 yılı ilk 8 aylık dönemde gerçekleşen 12,5 milyar $ değerindeki ihracatı ile sektörel sıralamada birinci sırada yer alırken birliğin toplam ihracat içindeki payı yüzde 13 düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde Türkiye ihracatı ve sanayi mamulleri ihracatı yüzde 10 düzeyinde artarken, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin ihracatında yüzde 6 oranında bir düşüş gerçekleştiği ifade edildi.
otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 4 ithalat ise yüzde 27 oranında azaldı
GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir. 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde 8.039 milyon $ ithalata karşılık 9.127 milyon $ ihracat gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 1.088 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2011 yılı aynı dönemde ise ithalat 10.208 milyon $ ihracat ise 9.499 milyon $ olmuş ve dış ticaret açığı 709 milyon $ düzeyinde gerçekleşmişti. 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle Haziran ayına göre ihracat yüzde 12 ithalat ise yüzde 7 oranında azalmıştır. 2012 Temmuz ayında ihracat 1.162 milyon $, ithalat ise 1.228 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin dış ticareti Temmuz ayında 66 milyon $ tutarında açık vermiştir. 2011 yılı itibariyle GTİP 87.00 ürünlerinde 709 milyon $ düzeyinde olan dış ticaret açığı, sadece 2012 yılı ilk 7 aylık dönemde 1.088 milyon $ dış ticaret fazlası olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre, 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 11 artarken ithalatı yüzde 2 oranında azalmış ve bu nedenle dış ticaret açığı yüzde 25 azalmıştır. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 4 ithalat ise yüzde 27 oranında azalmıştır. Bu da dış ticaret fazlasının önemli oranda artmasına neden olmuştur denildi.