HDDEO, ILSAC, MSDS, MVMA, NALSAS ve NLGI nedir?

HDDEO: Heavy Duty Diesel Engine Oil – Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları

ILSAC: International Lubricant Standardization & Approval Com. – Uluslararası Madeniyağ Standardizasyon ve Onay Kom.

MSDS: Material Safety Data Sheets – Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

MVMA: Motor Vehicle Manufacturers Association – Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği

NALSAS: North American Lubricant Standard. & Approval Sys. – Kuzey Amerikan Madeniyağ Stand. ve Onaylama Sis.

NLGI: National Lubricating Grease Institute – Milli Yağlama Gresi Enstitüsü (Gresleri işlenmiş penetrasyon değerlerine göre sınıflandırır)

Kaynak: Madeni Yağlar Sözlüğü, Petrol Ofisi Web Sitesi.