Fare aracı nasıl kemirir? Kemirirse ne olur?

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkları çözen Sigorta Tahkim Komisyonu’na, kasko sigortası teminatında yer almayan konularda ilginç başvurular gelmektedir. Son zamanlarda araca giren kedi ya da farenin verdiği zararın karşılanmasıyla ilgili başvurularda artış oldu.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurulardan birinde, aracın hareket etmemesi üzerine otomobil teknisyeni tarafından yapılan incelemede, aracın kablolarının fare tarafından kemirildiği tespit ediliyor. Sigorta kuruluşu tarafından yaptırılan ekspertiz incelemesi neticesinde de aynı durum tespit ediliyor, ancak sigorta kuruluşu tarafından hasar tazminatı talebi Kasko Sigorta Genel Şartlarına uymadığı gerekçesiyle reddediliyor.

Hakem incelemesi sonucunda, uyuşmazlık konusu olayda sigortalının hasarın meydana gelmesinde ne kastı ve ne de ağır kusuru söz konusu olduğu, hasarın önceden öngörülemeyen ve gerek sigortalıya ve gerekse sigortacıya atfı mümkün olan bir sebeple meydana gelmediği, gerek Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ve gerekse Türk Ticaret Kanunu’nda sigortacının hasarı tazmin yükümlülüğünün asıl, buna karşılık sigortacının hasarı tazmin yükümlülüğü dışında kalan hallerin istisnai ve tahdidi olarak düzenlendiği, uyuşmazlık konusu, ‘kemirgen bir hayvanın sigortalı aracın motor aksamına zarar vermesi’ hasarının da sigorta teminatı kapsamında kabul edilmesi sonucuna varıldı.

Kaynak: internethaber.com’da yayımlanan “Aracınızı fare kemirirse tazminat verilecek!” haberinden derlenmiştir.