Çizgimizi Uzatmak

Yaşam amacı, insanları hayata bağlar. Bu amaç güçlü beslenirse beraberinde; tatlı rekabeti, birlikte çalışmayı, başarıyı ve mutluluğu getirir. İnsana güzel bakmayı, güzel görmeyi, güzel düşünmeyi ve de güzel yapmayı öğretir.

***

Öğretmen sınıftaki zeki fakat bir o kadar kıskanç öğrencisine:
“Niçin arkadaşlarını çekemiyor, onların yaptıklarını bozup kavga ediyorsun?” diye sordu.
Öğrenci, bir süre düşündükten sonra,
“Çünkü onların beni geçmelerini istemiyorum” dedi. “En iyi ben olmalıyım.”
Öğretmen, masasından kalktı, eline bir parça tebeşir aldı ve yere 20 cm uzunluğunda bir çizgi çekti, kıskanç öğrenciye bakarak,
“Bu çizgiyi nasıl kısaltırsın?” dedi.
Öğrenci bir süre bu çizgiyi inceleyip içinde çizgiyi birçok parçaya bölmek de olan birkaç yanıt verdi.
Öğretmen, yanıtları kabul etmedi ve yere ilk çizdiği 20 cm uzunluğundaki çizgiden daha uzun bir çizgi çekti.
“Şimdi birinci çizgi nasıl görünüyor?” diye sordu.
Öğrenci utanarak ve sıkılarak,
“Daha kısa” diyerek başını öne eğdi.
Öğretmen bu yanıt üzerine öğrencisine unutmaması gereken şu anlamlı öğüdünü verdi:
Bilgini ve yeteneklerini artırarak kendi çizgini uzatman, rakibinin çizgisini bölmeye çalışmandan daha erdemli ve adil bir yaklaşımdır.” dedi.

***

Hayatta başarılı olmak, yaşamdan zevk almak, kısa sürede daha çok başarıya imza atmak ve gelecek nesillere değerli bir şeyler bırakabilmek için, her bireyin kendini zirveye taşıyacak bir yaşam amacı ve hayat gayesi belirlemesi ve bu doğrultuda sistemli bir şekilde ilerlemesi/gelişmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de başkalarının çizgisini kısaltmak yerine kendi çizgimizi uzatmanın yoluna bakmak gerekir.

Sözün özü: İyiden, doğrudan, güzelden, faydalıdan, adaletli olandan yana olmak ve bu ilkeler doğrultusunda azimle hedefe doğru yol almaktan şaşmamak gerekir.

Önce refîksonra tarîk.

Özlü Sözler:

  • Tarif efrafını cami ağyarını mani olmalı. Yani açıklama/söz içinde bulunması gerekenleri içinde bulundurmalı, dışarda kalması gerekenleri de dışarda bırakmalıdır.
  • Evvel refikBadel tarık. Önce yoldaş, sonra yol.

Yararlanılan Kaynaklar:

Mustafa Yılmaz, “Hayata Değer Katmak İçin Hedef Belirle”, www.gencgelisim.com, Erişim Tarihi: 02/02/2015.

İsimsiz, “Önce Kendi Çizgini Uzat”, www.kisiselbasari.com, Erişim Tarihi: 02/02/2015.