Aramid (Kevlar) Elyaf

Aramid kelimesi bir çeşit naylon (NYLON: Now You Lost Old Nippon) olan aromatik poliamid maddesinden gelmektedir. Aramid elyafı piyasada daha çok ticari isimleri Kevlar (DuPont) ve Twaron (Akzo Nobel) olarak bilinmektedir. Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı özelliklerde aramid elyafı üretilmektedir.

Kevlar, DuPont’ta 1965 yılında Stephanie Kwolek ve Herbert Blades adlı bilim adamları tarafından geliştirilen ve yüksek performanslı koruyucu giysilerin yapımında kullanılan bir para-aramid lifidir. Hafif, ancak dayanıklı kumaşlar üretilmesine olanak tanımaktadır.

AGM (Absorbent-Glass-Mat-Battery) aküler

Elektrolitleri mikro cam elyafı içinde bulunan akü tipleri, AGM aküler olarak adlandırılmaktadır. Elyaf adı, çok ince cam iplikçiklerinden ve yuma­ğından oluşu dolayısıyladır. Elyaf, sülfürik aside çok dayanıklı olup yüksek emici özelliğine sahip­tir. AGM aküleri sızdırmaz akü kategorisindedir. Bu tip akülerde hasar oluştuğunda elektrolit sızma olasılığı mevcut olsa da, bu miktar sadece mililitre düzeyinde kalır. Akü bir kapakla kapatılmıştır. Hücre kapama ta­paları ve gaz tahliye kanalları kapağa entegre edilmiştir.