Bilimin esası, doğrulama üzerine mi yoksa yanlışlama üzerine mi kuruludur?

Bilim filozofu Karl Popper’a göre, bilimde doğrulamaya imkan yoktur. Bilimsel teoriler olsa olsa yanlışlanabilirler. Yanlışlama, olguları açıklamak üzere cüretkar önermeler ileri sürmek ve önermeleri gözlem ve deney yoluyla yanlışlamaya (çürütmeye) çalışma girişimlerinden oluşan bir etkinliktir. Bilimsel kuramlar doğrulanamazlar ancak yanlışlanabilirler. Bilimsel kuramlar elde edilirken hipotezlerin kurulmasında üretici yeteneğin önemi gözardı edilemez.

Kaynak: Durmuş Günay ve Halil Özer, “Mühendis ve Mühendisliğin Konumu”, “IV Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, TMMOB-Makina Mühendisleri Odası, 01-03 Kasım 2001, MMO Yayın No: E/2001/288, Sayfa 83-94, YTÜ Oditoryumu, İstanbul.